Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wernisaż nowej wystawy i Gala Odznaczeniowa w 100-lecie „Cudu Nad Wisłą”

Data dodania: 19 sierpnia 2020

Przy zachowaniu obostrzeń związanych z pandemią  „Covid-19”, udało się wyjątkowo uroczyście zorganizować w koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotniczej obchody stulecia „Bitwy Warszawskiej”. Okazją ku temu był nie tylko wernisaż nowej wystawy czasowej pt. „100-lecie Viktorii Warszawskiej”, ale także wręczenie odznaczeń regionalnych i kombatanckich licznej grupie osób zasłużonych dla rozwoju województwa i propagowania tradycji patriotycznych.  W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP p. Piotr Zientarski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj, zastępca Prezydenta Miasta Koszalina, p. Przemysław Krzyżanowski, gen. bryg. w st. spocz. Witold Niedek, dowódca Garnizonu Koszalin, ppłk Wiesław Kawecki oraz licznie przybyli kombatanci, także członkowie Związku Piłsudczyków RP, mieszkańcy miasta jak również wczasowicze wypoczywający nad Bałtykiem. Oprócz okolicznościowych laudacji na cześć najstarszych kombatantów ziemi koszalińskiej i kombatanckiej gali odznaczeniowej, odbył się również wernisaż wystawy pt. „100 lat Viktorii Warszawskiej” zaś na muzealnym dziedzińcu – dzięki współpracy z Politechniką Koszalińska i Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii „Perun” można było obejrzeć tematyczne dioramy jak również wystawy towarzyszące pt. „Piłsudski w oczach jemu współczesnych” oraz „Każdy obywatel żołnierzem – każdy żołnierz obywatelem”. Całość uzupełniły konkursy historyczne z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Politechnikę Koszalińską. Miło nam również zakomunikować, iż za dotychczasową działalność na rzecz upowszechniania tradycji niepodległościowych, decyzją krajowych władz związkowych, nasze Muzeum zostało odznaczone Orderem Honorowym Związku Piłsudczyków RP – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Ku Chwale Ojczyzny! – Tradycja zobowiązuje!