Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

w przededniu zmian definicji Muzeum

Data dodania: 21 stycznia 2020

„Muzea są wielogłosowymi  przestrzeniami demokratycznej integracji służącymi krytycznemu dialogowi na temat przeszłości i przyszłości. Rozumiejąc i właściwie rozpoznając  konflikty i wyzwania współczesności, przechowują artefakty jako (instytucje) zaufania publicznego, strzegą pamięci na rzecz przyszłych pokoleń i gwarantują wszystkim ludziom  równe prawa i równy dostęp do dziedzictwa. Muzea nie działają dla zysku. Mają charakter partycypacyjny i transparentny, pracują na rzecz czynnego partnerstwa z różnymi społecznościami w celu kolekcjonowania, przechowania, badania, interpretowania, wystawiania i zachęcania do zrozumienia świata, mając na celu wkład w (budowanie) ludzkiej godności i sprawiedliwości społecznej, powszechnej równości i dobrostanu planety”

Taka propozycja nowej definicji muzeum pojawiła się podczas Konferencji Generalnej ICOM w Kioto, 7 września 2019. Po przedstawieniu nowej definicji muzeum przez Jette Sandahl (przewodniczącą Komitetu ds. Definicji Muzeum – MDPP – Standing Committee for Museum Definistion, Prospects and Potentials) i po zgłoszeniu wielu innych propozycji w wyniku dyskusji Zgromadzenie Generalne ICOM podjęło decyzję o odłożeniu głosowania nad przyjęciem nowej definicji na 2020 r.

Zatem przed muzealnikami staje nowe wyzwanie by nową definicję próbować przystosować do rodzaju muzeum jakie tworzą i organizują.

Samo pojecie „muzeum” funkcjonuje od 2500 lat, natomiast na przestrzeni wieków znaczenie tego pojęcia ewaluowało i zmieniało sie w zależności od panującej polityki, świadomości narodowej, regionalnej czy etnicznej. Ewolucję znaczenia pojęcia „muzeum” od czasów starożytnych oraz zmiany w definicji Muzeum od 1946 roku przedstawiła dr hab Dorota Folga- Januszewska, podczas seminarium pn. Lubelskie Forum Muzealne, 20 stycznia 2020 roku. Było to drugie spotkanie z nowego cyklu organizowanego przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Lubelski oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.