Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

unieważnienie zapytania ofertowego

Data dodania: 25 marca 2020

Informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”.

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 16.03.2020 r.