Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

„Światło, które daje moc”

Data dodania: 20 grudnia 2019

Działająca przy Muzeum Sił Powietrznych próbna drużyna harcerska ZHP wzięła udział w światowej sztafecie niosącej Betlejemskie Światło Pokoju.

Ideą blisko 30-letniej tradycji niesienia światła jest pojednanie i pokój, a hasłem przewodnim tegorocznej akcji – Światło, które daje moc”.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Harcerze polscy przyjęli Światło z rąk skautów słowackich na zakopiańskich Krzeptówkach, by potem na „Głodówce”- tatrzańskiej polanie, przekazać je strażnikom światła z całej Polski. Pośród nich byli harcerze naszej drużyny, którzy wraz ze wszystkimi drużynami dęblińskiego szczepu ZHP „Feniks” oraz Hufca Ryki przyjęli płomień, aby dostarczyć go do Dęblina.

Wraz z dobrym słowem i świątecznymi życzeniami „Światło Betlejemskie” przekazywane jest przez dęblińskich harcerzy wszystkim, którzy zechcą przyjąć Światło do swego domu. Muzealników MSP płomień przekazany przez Komendanta Szczepu „Feniks” ogrzewał przy muzealnej wigilii. Dziękujemy za ten dar i  wirtualnie przekazujemy go również Państwu…