Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Seniorzy lotnictwa w Dęblinie

Data dodania: 27 czerwca 2022

Przez dwa dni Dęblin stał się miejscem spotkań i debat na temat historii, współczesności oraz perspektywy rozwoju Szkoły Orląt oraz roli seniorów lotnictwa w upowszechnianiu lotniczego dziedzictwa. Wydarzenie zorganizowane było przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP we współpracy z Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie oraz Lotniczą Akademię Wojskową.

 

Spotkanie lotniczych pokoleń rozpoczęła w piątek 24 czerwca konferencja pt. Szkoła Orląt. Historia, współczesność i perspektywy rozwoju”, podczas której zaprezentowano 3 wystąpienia:

– 95 lat Szkoły Orląt w Dęblinie. Historia, współczesność i perspektywy rozwoju –  referat wygłosił dr Marcin Paluch, reprezentujący Lotniczą Akademię Wojskową

– Perspektywy rozwoju Lotniczej Akademii Wojskowej – referat wygłosił gen. bryg. pil. dr inż Krzysztof Cur, Rektor-Komendant LAW

– Współpraca Muzeum ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – referat w imieniu dyrektora Muzeum Pawła Pawłowskiego wygłosili: Malwina Markiewicz i Jacek Zagożdżon

 

Po części referatowej nastąpiło uhonorowanie delegatów odznaczeniami okolicznościowymi. List Inspektora Sil Powietrznych DGRSZ gen. dyw pil Jacka Pszczoły, wystosowany do uczestników zjazdu, odczytał płk. pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski (przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych).

W ożywionej dyskusji na temat historii polskiego lotnictwa, zabierali głos delegaci, wśród których byli m.in. gen broni pil. Lech Majewski, gen. broni pil. dr Jerzy Gotowała, gen. bryg. pil. Roman Harmoza i gen. bryg. pil. dr Stefan Czmur.

Spotkanie miało także charakter promocyjny Muzeum Sił Powietrznych, delegaci zobowiązali się do propagowania naszej działalności w swoich regionach. Zaprosiliśmy także seniorów lotnictwa do współpracy w projekcie „Archiwum wspomnień” – którego celem jest  upamiętnienie dokonań i drogi zawodowej lotników – byłych i obecnych żołnierzy, służących i pracujących w polskich Siłach Powietrznych, utrwalenie i zachowanie pamięci o dziedzictwie historii związanym z żołnierzami w stalowych mundurach

 

 

W sobotę, 25 czerwca, delegaci z 17 oddziałów stowarzyszenia wzięli udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, które prowadził Prezes Zarządu Głównego SSLW RP –  generał dywizji pilot w st. spocz.  Franciszek Macioła.

Podczas walnego zebrania wyłoniono nowe władze stowarzyszenia w kadencji 2022 -2026. Nowym prezesem został gen. bryg. dr Stefan Czmur.