Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rekordowy rok dla renowacji muzealiów w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Data dodania: 23 listopada 2020

Rok 2020 pod względem ochrony obiektów wielkogabarytowych był pomyślny dla Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Procesem renowacji i konserwacji poddano w sumie 8 obiektów.

Zakończyliśmy planowaną na ten rok renowację 3M8 z zestawu 2K11 „Krug” oraz zestawu S-75 „Dźwina”. Konserwacji poddane zostały: karabin przeciwpancerny M1918, 160mm moździerz M-160 wz.43. Renowacji poddawana jest także artyleryjska wyrzutnia rakietowa BM-13.

 

Wstępny plan konserwacji i renowacji muzealiów został w drugiej połowie roku znacznie powiększony o kolejne muzealia. Na zwiększenie zakresu prac renowacyjnych pozwoliła nam otrzymana dodatkowa dotacja ze strony organizatora-  Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Otrzymaną dodatkową dotację przeznaczyliśmy na renowację pięciu wielkogabarytowych obiektów: 37 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939, „dwubelkowy” zestaw S-125 „Newa” (tj. wyrzutnia 5P71 i spoczywające na niej dwie rakiety 5W27), 85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (KS-12), samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU-57-2 oraz radiolokacyjna stacja pomiaru wysokości PRW-9 „Zofia”.

 

Wszystkie eksponaty – oprócz „Zośki” – mają swoją regionalną historię, związaną z kształceniem podchorążych w nieistniejącej już Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

 

Renowacja obiektów była konieczna, także ze względu na ich stan zachowania, niektóre blisko 40 lat były składowane bez zadaszenia i wystawione na działanie warunków atmosferycznych.  Podczas prac udało się odtworzyć tzw. malowanie pierwotne, numery i znaki taktyczne oraz uzupełnić większość istniejących ubytków i rozmaitych detali. Samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU-57-2 wygląda niemal tak, jakby wyjechało wprost z fabryki. To samo można powiedzieć o PRW-9 „Zofia”. Z całą pewnością rewelacją będzie również uruchomienie urządzenia UNK, tj. kabiny dowodzenia i naprowadzania („Karat-2”) przeciwlotniczego zestawu rakietowego S-125M „Newa” z symulacją startu rakiet i podglądem telewizyjnym. Zaangażowanie i determinacja firm przeprowadzających renowację godna jest najwyższego uznania.

Pragniemy podziękować firmom i podmiotom za przeprowadzenie renowacji ww. obiektów, licząc na dalszą współpracę.

 

tekst: Paweł Pawłowski, Wojciech Grobelski
zdjęcia: Anna Popławska