Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rada Pedagogiczna w Muzeum

Data dodania: 27 lutego 2020

25 lutego 2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych miała miejsce specjalna szkoleniowa Rada Pedagogiczna nauczycieli i pracowników dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie.

Podczas spotkania nasi goście zapoznali się z ofertą edukacyjną Muzeum Sił Powietrznych oraz wydarzeniami kulturalnymi, które mogą wbogacić i uzupełnić szkolny proces dydaktyczny.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z aktualnymi wystawami w ramach oprowadzenia kuratorskiego oraz możliwościami realizacji lekcji muzealnych na kilku poziomach edukacyjnych.

Spotkanie środowiska nauczycielskiego z muzealnikami miało służyć wymianie informacji i spostrzeżeń na temat wykorzystania dęblińskiego muzeum w procesie wychowawczym oraz kształtowania postaw i świadomości historycznej młodzieży.

Misję i najważniejsze działania Muzeum zaprezentował dyrektor Paweł Pawłowski, ofertę edukacji przedstawił Jacek Zagożdżon- kierownik działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw. Z wystawami i wybranymi obiektami zapoznawał nauczycieli dr Roman Kozłowski- adiunkt w dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości.

Radę Pedagogiczną prowadziła dyrektor szkoły Beata Aftyka.

 

Zapraszamy dyrektorów szkół, naczelników oświaty do zorganizowania spotkań połączonych z prezentacją oferty edukacyjnej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

kontakt: sekretariat@muzeumsp.pl , tel. 261 519 450