Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Przekazanie obowiązków Dyrektora w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data dodania: 30 grudnia 2022

Paweł Pawłowski przekazał zarządzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, powołanej przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko dyrektora Monice Żmudzie.

 

Dzisiejsza uroczystość odbyła się w obecności przedstawicieli Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz innych współpracowników i przyjaciół naszej placówki.

 

Podsumowując 6 lat muzealnej misji, Paweł Pawłowski podziękował wszystkim zebranym przedstawicielom instytucji, stowarzyszeń i partnerów, z którymi miał przyjemność współpracować jako dyrektor MSP, prosząc zarazem o kontynuowanie dobrych praktyk muzealniczych przez pracowników i nową dyrekcję.

 

Słowa uznania padły z ust Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura, który w imieniu dowódców wszystkich jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin, wyraził podziękowania za wysiłek włożony w kształtowanie obrazu Polskich Sił Powietrznych i historii Dęblina.

 

Za dobrą współpracę z wojskami lądowymi oraz inspirowanie do działania, dyrektorowi Pawłowskiemu podziękował Dowódca 1. Batalionu Drogowo Mostowego, ppłk mgr inż. Jacek Zaniewski.

 

Za lata wspólnej pracy i doświadczeń podziękowali pracownicy Muzeum Sił Powietrznych. Żegnając Dyrektora Pawłowskiego powitali zarazem nową Dyrektor – Monikę Żmudę.

 

Monika Żmuda to absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, magister pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oraz muzealnictwa. Jest Sekretarzem Zarządu „Lokalnej Grupy Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń. W latach 2017- 2022 była członkinią Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury województwa lubelskiego. Od wielu lat jest związana z pracą w oświacie, samorządzie oraz kulturze. Kreatorka wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w środowisku lokalnym oraz w regionie. Od listopada 2016 roku była dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Mieszkanka Kłoczewa w powiecie Ryckim, z Dęblinem jest związana zawodowo od 2015 roku.

 

Panie Dyrektorze, życzymy dalszych, wysokich lotów w pracy zawodowej oraz kultywowaniu historycznych pasji!

Pani Dyrektor, witamy na pokładzie!