Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Projekt: Dębliński Węzeł Lotnisk - rekonesans w Bonowie

Data dodania: 09 grudnia 2022

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w tym roku rozpoczęło nowy projekt, którego celem jest oznakowanie historyczne Dęblińskiego Węzła Lotnisk.

Przedwojenne centrum lotnicze składało się z  lotniska garnizonowego w Dęblinie, lotnisk szkolnych w Ułężu, Podlodowie, Zajezierzu i Borowinie-Gołębiu oraz z lądowisk w Żyrzynie i Górze Puławskiej, a także z poligonu i lądowiska w Bonowie. W tychże miejscowościach, w ciągu najbliższych kilku lat, nasze muzeum planuje, we współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, ustawienie tablic edukacyjno-promocyjnych, omawiających historię poszczególnych obiektów.

 

9 grudnia 2022 roku na terenie byłej wsi Bonów odbyło się spotkanie pracowników Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z przedstawicielami Nadleśnictwa Puławy, m.in. Beatą Urbańską oraz Panem Tomaszem Kozakiem z Gołębia, opiekunem Bonowa. Terenowa wizyta dotyczyła wyboru miejsca ustawienia tablicy informacyjnej o historii Bonowa oraz poligonie lotniczym. Tablica zostanie ustawiona na terenie lasów państwowych zgodnie z określonymi wymaganiami, obiekt zostanie wkomponowany w przestrzeń pomiędzy wiatą a kapliczką maryjną.

 

Wieś Bonów, istniejąca przez 170 lat, została wysiedlona pod poligon lotniczy dla Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Proces wywłaszczenia wraz z dokładnym oszacowaniem wszystkich działek należących do mieszkańców Bonowa i ustaleniem odszkodowania, trwał ponad dwa lata,. 27 maja 1937 roku odjechała ostatnia rodzina Bonowa.

O przeszłości osady i jej mieszkańcach opowiadał Pan Tomasz Kozak, który również oprowadził pracowników Muzeum Sił Powietrznych po terenie byłej wsi Bonów, nazywając dawne drogi i pokazując dawne posesje bonowiaków, oznakowane tabliczkami pamięci.

 

 

Opiekunem projektu jest Pani Małgorzata Daniłko- Archiwista w dziale Zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, autorka książki „Lotnisko Borowina-Gołąb. Okruchy Pamięci”(2021) oraz strony internetowej „Gołąb nad Wisłą”,  upowszechniającej historię miejscowości i regionu.

Tablica informacyjna o lotnisku w Borowinie-Gołębiu została odsłonięta w październiku 2021 roku w miejscowości Gołąb w Gminie Puławy.