Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Poszukiwany samochód STAR 660 z muzealnej kolekcji

Data dodania: 24 stycznia 2022

Do zakresu działań Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie należy nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi – kolekcjonerami  i pasjonatami historii. Współpraca dotyczy m.in. renowacji i konserwacji eksponatów, wzbogacania zbiorów muzealnych, doradztwo techniczne,  pomocy przy organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, wspieranie edukacji historycznej i udziału w programach partnerskich.

Przez ostatnie lata nasza instytucja miała bardzo dobre doświadczenia we współpracy  z partnerami deklarującymi wzajemny szacunek oraz wyznających wartości oparte na uczciwości oraz szczerości, a także wrażliwości na publiczne dobra kultury. Mamy poczucie, że jesteśmy w takich relacjach traktowani jako równoważni partnerzy, a nawet przyjaciele.

Niestety, w tym obszarze pojawiają się także sytuacje trudne, związane z jednostkowymi okolicznościami i zdarzeniami losowymi, a przede wszystkim z brakiem dostatecznej wiedzy o partnerach, z którymi przychodzi nam współpracować.

 

W naszym muzealnym doświadczeniu jesteśmy zmuszeni odnotować, także dla przestrogi dla innych, przypadek bezprawnego przywłaszczenia mienia muzealnego oraz – lub – jego bezpowrotnego zniszczenia. Na obecnym etapie sprawy nie posiadamy wystarczającej wiedzy o losach naszego obiektu. Sprawa jest równolegle prowadzona przez prawomocne organy ścigania.

Samochód ciężarowy STAR 660 z naszej kolekcji został użyczony partnerowi społecznemu w celach eksponowania w 2014 roku. Partner zobowiązał się do przestrzegania zapisów zawartej umowy i postępowania z muzealium wg. obowiązujących aktów prawnych wynikających z ustawy o muzeach oraz ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

 

Zapis umowny dotyczy: polowego warsztatu osprzętu SO-1/LOT o nr rej. UFE 6352, na samochodzie ciężarowym STAR 660,  sygnatura MSP/T/60.

 

Umowa użyczenia muzealium zakończyła się w dniu 31 października 2020 roku. Z chwilą wezwania partnera do zwrotu, nasze Muzeum napotkało na sytuację problematyczną i niespodziewaną. Partner społeczny nie wyraził woli do zwrotu użyczonego pojazdu, a obecnie, po kilku wezwaniach, utrzymuje, iż obiekt ten został zezłomowany – tj. bezpowrotnie zniszczony, i nie ma możliwości jego zwrotu. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wniosło sprawę do organów ścigania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy nadzieję, iż partner umowy nie był z nami do końca „szczery” i pojazd ten nadal istnieje.

 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o udzielenie nam pomocy w lokalizacji tego obiektu. Wszelkie informacje o tym samochodzie będą pomocne nam w ustaleniu losów naszego mienia i pozwolą na jego powrót do naszej kolekcji.

 

Prosimy o kontakt na adres : zbiory@muzeumsp.pl lub tel. : CA MON 261 519 450

 

Z góry dziękujemy za wszelkie informacje, które pomogą ustalić miejsce w którym znajduje się nasz muzealny pojazd.