Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie ze Związkiem Żołnierzy AK w Zamościu

Data dodania: 19 września 2019

Współpraca na rzecz badania, utrwalania i upowszechniania historii Polski, tradycji i dziedzictwa żołnierzy Armii Krajowej, edukacji oraz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich stanowią podstawę porozumienia zawartego 19 września 2019 r pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg  Zamość.

Umowę sygnowali- dyrektor muzeum Paweł Pawłowski i Prezes Stowarzyszenia- Sławomir Zawiślak.

Partnerzy rozpoczynają współpracę od przygotowania wystawy czasowej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie ” W obronie polskiego nieba- Wrzesień 1939″, na poczet której z Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu– jednostce utworzonej przez Stowarzyszenie – będzie wypożyczona lufa od armaty przeciwlotniczej 40mm wz. 36 Bofors. We wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie dysponowało ponad 300 działami tego typu. Dziś, w polskich zbiorach zachował się zaledwie jeden i to niekompletny (bez łoża dolnego) egzemplarz tej armaty.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, której wernisaż odbędzie się 27 września 2019r w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej Koszalinie.

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej założono na I Walnym Zjeździe w dniach 14-15 marca 1990 r. z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie. Obecnie Związek jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych należy do Światowej Federacji Kombatantów. Głównym celem organizacji jest obrona godności imienia i pamięci żołnierzy AK.

Okręg w Zamościu funkcjonuje od 1990 roku.