Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie z Centralną Biblioteką Wojskową

Data dodania: 28 sierpnia 2020

27 sierpnia 2020 r podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W imieniu placówek sygnowali je dyrektorzy- Paweł Pawłowski i dr Jan Tarczyński.

Strony porozumienia zobowiązały się do realizacji zadania z zakresu upowszechniania historii lotnictwa, jakim jest organizacja wystawy pod nazwą Niebo nad Brytanią. Polskie Siły Powietrzne w 80.tą rocznicę Bitwy o Anglię, której wernisaż odbędzie się w Dęblinie 15 września 2020 roku.