Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie o współpracy z CSIL

Data dodania: 06 listopada 2013

W dniu 5 listopada br. w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie miała miejsce uroczystość  podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych, reprezentowanym przez dyrektora gen. bryg. pil. inż. Ryszarda HAĆ a Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego, reprezentowanym przez płk. dr. inż. Zbigniewa CIOŁKA.

Dotychczas współpraca rozwijała się  bardzo dobrze. Dążąc do jej dalszego rozwoju, strony „Porozumienia..” zobowiązały się do dalszej intensywnej współpracy w dziedzinach   wspierających realizację własnych zadań statutowych.

Podpisanie porozumienia poprzedziła uroczysta przysięga wojskowa, którą złożył żołnierz rozpoczynający służbę wojskową w Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego.

 667713727738742