Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Pomoce dydaktyczne z meteorologii przekazane do Muzeum

Data dodania: 21 sierpnia 2020

Nasze zbiory wzbogaciły się o obiekty, które służyły w Szkole Orląt jako pomoce dydaktyczne przy nauczaniu przedmiotu meteorologia.

 

Meteorologia to nauka zajmująca się badaniem zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w atmosferze. Jedną z jej dziedzin jest meteorologia lotnicza. W przypadku lotnictwa, meteorologia dostarcza wiedzę, a także świadomość praw rządzących atmosferą, która jest środowiskiem pracy pilota.

Nauka ta jest bardzo ważna w przygotowaniu lotników do praktycznego szkolenia samolotowego. Dlatego umiejętność interpretacji zjawisk pogodowych oraz ich prognozowania,  jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa latania. Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego każdorazowo kierownik organizujący loty dokonuje tzw. oblotu pogody w powietrzu, czyli lotniczego rozpoznania pogody. Na tej podstawie podejmuje decyzję o rozpoczęciu szkolenia praktycznego. Właściwe opanowanie tematu tworzy bazę, na podstawie której pilot potrafi prawidłowo odczytać otrzymaną przed lotem prognozę pogody.

 

Dzięki uprzejmości Dyrektora Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, pana ppłk rez. mgr inż. Andrzeja Jaworskiego, otrzymaliśmy w darze dziewięć dużych rozmiarów gablot, w których są zobrazowane przestrzennie (trójwymiarowo) najczęściej występujące zjawiska pogodowe mające wpływ na bezpieczeństwo i tok szkolenia w powietrzu: rodzaje chmur burzowych, front okluzji ciepłej i chłodnej, front chłodny o budowie mieszanej, przejście frontu chłodnego przez góry, model niżu barycznego.

Współczesne środki techniczne unowocześniły proces nauczania i materiały poglądowe.

Gabloty te,  od 1973 roku służące podchorążym i służbom meteo, teraz wzbogacą muzealną kolekcję związaną z meteorologicznym wsparciem działań lotnictwa. Ich przekazanie do muzeum było osobistą inicjatywą Dyrektora OLL.