Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z ZG SSLW RP

Data dodania: 03 kwietnia 2014

W dniu 3 kwietnia br. W Muzeum Sił Powietrznych odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy MSP reprezentowanym przez dyrektora gen. bryg. rez. pil. Inż. Ryszarda HAĆ a Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (SSLW RP) reprezentowanym przez prezesa Zarządu Głównego gen. dyw. w st. spocz. pil. Franciszka MACIOŁĘ.

Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy Muzeum Sił Powietrznych a Zarządem Głównym Stowarzyszenia i jego oddziałami terenowymi, w zakresie pozyskiwania pamiątek lotniczych.

W uroczystości wzięli udział liczni członkowie SSLW RP o/Dęblin, dowódcy jednostek garnizonu Dęblin – Lotnisko, delegacja młodzieży Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego. W trakcie uroczystości uczestnicy wymienili się okolicznościowymi pamiątkami.

 „…Muzeum jest wyrazem hołdu dla tych, którzy tę historię [lotnictwa wojskowego] tworzyli.. Kiedy Muzeum powstawało moją ideą było, aby nasze Stowarzyszenie było jego cząstką.”- stwierdził, w swoim wystąpieniu na zakończenie uroczystości, prezes Franciszek MACIOŁA.

W planach działalności Muzeum jest angażowanie seniorów lotnictwa do współpracy z młodzieżą szkolną w dziedzinie edukacji historycznej i wiedzy o lotnictwie.

Podpisanie umowy z ZG SSLW RP - 1

Podpisanie umowy z ZG SSLW RP - 2

Podpisanie umowy z ZG SSLW RP - 3

DSC_0081