Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Pierwsza Rada Dyrektor Żmudy

Data dodania: 22 marca 2023

W siedzibie Muzeum Sił Powietrznych odbyła się sesja Rady Muzeum. Było to trzecie spotkanie gremium w obecnej kadencji, a zarazem pierwsze z Moniką Żmudą na stanowisku Dyrektora naszej placówki. Warto podkreślić, że obradom przewodniczył gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła – także po raz pierwszy w roli cywila, po odejściu z czynnej służby w szeregach Wojska Polskiego. Generał podkreślił, że dzięki uczestnictwu w pracach Rady może mieć wciąż żywy kontakt z Siłami Powietrznymi.

 

Dyrektor Żmuda przedstawiła stan realizacji przedsięwzięć muzealnych w trzecim miesiącu jej urzędowania, bieżące projekty, które już zakończyliśmy, albo wkrótce będą prowadzone, a także perspektywę dalszego rozwoju Muzeum w trakcie trwania jej kadencji. Rada zaaprobowała zasadnicze dokumenty sprawozdawcze i udzieliła kilku interesujących, nomen omen, rad w zakresie przyszłego funkcjonowania naszej instytucji.