Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

PAMIĘCI DYWIZJONU 318 MYŚLIWSKO-ROZPOZNAWCZEGO "GDAŃSKIEGO"

Data dodania: 31 maja 2024
28 maja 2024 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 318 Dywizjon Myśliwsko – Rozpoznawczy “Gdański” – jednostkę Polskich Sił Powietrznych, utworzoną w Wielkiej Brytanii. Tablica ufundowana została ponad 20 lat temu przez Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, nie znalazła jednak swojego miejsca w Gdańsku, gdzie fundatorzy pragnęli ją umieścić prawdopodobnie w tamtejszej Bazylice Mariackiej. Wiele lat temu trafiła do Muzeum Wojska Polskiego, by docelowo odnaleźć swoje stałe miejsce właśnie w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie pamięć o polskich lotnikach jest starannie pielęgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom

 

O interesujących losach tablicy opowiedział podczas uroczystości Witold Głębowicz – zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Następnie, wspólnie z panią dyrektor Muzeum Sił Powietrznych – Moniką Żmudą, dokonali oficjalnego jej odsłonięcia. Uroczystość zaszczycili między innymi prorektorzy Lotniczej Akademii Wojskowej – płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski oraz płk dr inż. Andrzej Truskowski, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Tomasz Kosecki, a także dowódcy jednostek Garnizonu Dęblin oraz Sekcji Wychowawczych Uczelni Wojskowych MON.

Spotkanie dopełniła prelekcja dotycząca „dywizjonu gdańskiego”. Jego enigmatyczną historię, w pasjonującej formie, przybliżył dr hab. Krzysztof Mroczkowski – zastępca dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Dowiedzieliśmy się między innymi o niesamowitych okolicznościach codziennej służby tego nieco zapomnianego dywizjonu, który jak pisali sami lotnicy jednostki „z mokrego piekła w Anglii, trafił do ognistego piekła w Palestynie”. Co niezwykle interesujące, żołnierze „gdańskiego” podczas kampanii włoskiej przyjęli do swojej służby nawet słynny samolot Messerschmitt Bf 109, który latał wcześniej w chorwackich barwach!

 

Tablica umieszczona została na ekspozycji stałej MSP na tzw. “domku pilota” z czasów Bitwy o Anglię, wśród pamiątek związanych z polskimi dywizjonami służącymi w Wielkiej Brytanii, na czele z najważniejszą – sztandarem Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Znakomicie wpasowała się w to godne miejsce. Mamy nadzieję, że przyczyni się kultywowaniu pamięci o żołnierzach jednostki, której nie poświęcono wiele miejsca na kartach historii, a która w latach 1943-1946 pełniła służbę w wielu krajach świata.

 

Cześć ich pamięci!

 

fot. K.Kasprzak, J.Zagożdżon