Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie - Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Data dodania: 06 kwietnia 2023

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”.

 

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-955703a5-d460-11ed-9355-06954b8c6cb9