Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Odszedł Jerzy Bogdan Cynk

Data dodania: 18 listopada 2016

18.11.2016 do „Błękitnej Eskadry” dołączył wielki historyk polskich skrzydeł – Jerzy Bogdan Cynk.

Urodzony 11 maja 1925 w Warszawie Jerzy Cynk przeszedł imponujący szlak bojowy.

W 1942 roku zdał „małą” maturę na tajnych kompletach prowadzonych przez Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Trafił do Szarych Szeregów, gdzie zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej. Rozmiłowany w lotnictwie został zwerbowany do Warszawskiego Koła Lotniczego – tam złożył przysięgę jako żołnierz Armii Krajowej, rozpoczął przeszkolenie lotnicze i przyjął służbę w II Grupie Startowej Lotniska Bielany, a następnie, w powstającej Kompanii Lotniczej Tadeusza Gaworskiego „Lawy” zajmował się kolportażem jedynego w Europie podziemnego pisma lotniczego „Wzlot”.  Aresztowano go na Pradze 21 czerwca  1943 roku – został osadzony w Pawiaku, zesłany do KL Auschwitz (nr 135649) i Sachsenhausen-Oranienburg (nr 114276). Oswobodzony 3 maja 1945 przez Armię amerykańską.

Od września 1945 roku był podwładnym gen. Andersa w 2. Korpusie Polskim we Włoszech, w którym pełnił funkcję oficera kontrwywiadu walczącego z infiltrację terenu działań 2 KP przez jugosłowiańskich komunistów.

Po wojnie wstąpił do liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli, które ukończył maturą już w Anglii. Osiadł w Wielkiej Brytanii. Pracował w brytyjskich przedsiębiorstwach. Jego zamiłowanie do historii lotnictwa nie gasło. Poświęcił mu cały wolny czas. Pierwsze artykuły publikował w brytyjskim magazynie Flight w latach 1950. W 1956 stał się stałym współpracownikiem „Skrzydlatej Polski” oraz „Techniki Lotniczej i Astronautycznej” co spotkało się z dużą krytyką środowisk imigracyjnych.

Jego największe dzieła to:

– Polish Aircraft 1893-1939, Putnam, London 1971,

– History of the Polish Air Force 1918-1968, Osprey, Reading 1972,

– Siły lotnicze Polski i Niemiec – wrzesień 1939, WKiŁ, Warszawa 1989,

– Samolot bombowy PZL P.37 Łoś, WKiŁ, Warszawa 1990,

– The Polish Air Force at War 1939-1945 – Official History, Schiffer Publishing Ltd, Atglen, USA 1998,

– Polskie Lotnictwo Myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000.

Kawaler, a także Komandor Orderu Odrodzenia Polski oraz udekorowany Srebrnym Orderem Zasługi i Krzyżem Armii Krajowej.

Cześć Jego Pamięci!