Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

nowe muzealia w kolekcji

Data dodania: 10 grudnia 2019

Przyznana w tym roku dotacja celowa Ministerstwa Obrony Narodowej pozwoliła nam na zakup cennych obiektów, które dotychczas prezentowaliśmy na zasadzie terminowej umowy użyczenia. Zbiory Muzeum Sił Powietrznych wzbogaciły się tym samym o niezwykle cenne pamiątki z kilku kolekcji związanych z dziejami polskiego lotnictwa, cenne i o dużej wartości historycznej.

 

Kolekcja Józefa Zielińskiego zawiera odznaki i oznaki Wojsk Lotniczych od 1990 roku oraz od 2007 roku, kolekcja odznak i oznak Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, kolekcja odznak i oznak dotycząca „Szkoły Orląt” oraz kolekcja odznak pilota lub nawigatora wojskowego różnych państw. Łącznie jest to 285 różnych odznak lub oznak, które razem tworzą spójny zbiór. Część owej kolekcji była w naszym Muzeum prezentowana na wystawie głównej „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”, tym bardziej cieszymy się możliwością zakupienia jej.

Kolekcja pamiątek należąca do p. Waldemara Wójcika, to bogate zbiory archiwaliów tj. dokumentów, fotografii czy książek dotyczących tematyki lotniczej, z czasów międzywojennych oraz II wojny światowej oraz zbiorów falerystycznych, a także  umundurowania.

 

Zakup tych kolekcji pozwoli nam przede wszystkim na dysponowanie zbiorami zgodnie z ustaloną polityką gromadzenia zbiorów- wraz z ich zakupem nabyliśmy do nich wyłączne prawo własności (tytuł prawny), a tym samym możliwość decydowania o ich prezentacji, publikacji, wypożyczeń zewnętrznych, a przede wszystkim- zachowania ich dla polskiego dziedzictwa poprzez wpis do inwentarza muzealiów. Muzeum jest bowiem depozytariuszem dóbr kultury dla kolejnych pokoleń.

 

Jednak to nie koniec nowości w naszych zbiorach!

Nasi widzowie będą mogli obejrzeć na ekspozycji statuetkę przedstawiającą figurę lotnika, będącą nagrodą ufundowaną przez Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej z roku 1926 ( z kolekcji Tomasza Fica). Do naszych zbiorów trafiły również pamiątki z kolekcji Mieczysława Mariana Orczykowskiego – związane ze st. sierż. pil. Stanisławem Anderszem, tj. album fotograficzny zawierający łącznie 307 fotografii oraz pocztówek, kordzik oficerski oraz gapę i Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, a dodatkowo również piękne wydawnictwo „Polska Lotnicza” z 1937 roku.