Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Nowa wystawa w Koszalinie już otwarta

Data dodania: 30 września 2019

27 września ,w 80. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie otworzyło nową wystawę czasową pt. „W obronie polskiego nieba – Wrzesień 1939”. Wernisaż zgromadził liczne grono znakomitych gości. Przybył m.in. wicemarszałek województwa, p. Tomasz Sobieraj, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, p. Barbara Grygorcewicz, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta p. Ryszard Tarnowski, kombatanci walk o Niepodległość, dowódcy jednostek wojskowych i instytucji mundurowych z terenu Koszalina oraz przyjaciele i sympatycy placówki.

Gości powitali dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Paweł Pawłowski oraz prof. dr hab. Bogusław Polak – członek Rady Naukowej Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, zaś kierownik MOPL, dr Wojciech Grobelski czynił honory kuratora wystawy. Podczas wernisażu miało miejsce wręczenie wyróżnień dla Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Decyzją Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, za kultywowanie tradycji patriotycznych oraz działalność na rzecz zachowania tożsamości i pamięci narodowej, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej zostało uhonorowane dyplomem oraz odznaczeniem pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. W imieniu władz organizacyjnych, medal wręczył prezes Koła Miejskiego ŚZŻAK w Koszalinie por. w st. spocz. Edward Mucha. Złotą Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Związku Sybiraków” otrzymał dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, p. Paweł Pawłowski, zaś pięcioro członków Związku Kombatantów RP i Były Więźniów Politycznych uhonorowano „Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa.

Wzbogaciły się również muzealne zbiory. Członkowie Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun” przekazali na ręce dyrektora muzeum oryginalną łuskę 40 mm armaty przeciwlotniczej wz. 36 systemu „Bofors”. Okolicznościowy wykład nt. produkcji armat przeciwlotniczych w Polsce w okresie międzywojennym wygłosił dr Grzegorz Walasek. Mieliśmy również okazję obejrzeć pokaz BSMH „Perun prezentujący pracę bojową i strzelanie do celów powietrznych z repliki ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30 „Browning” na podstawie przeciwlotniczej. Wernisaż stał się okazją do zaprezentowania unikalnych zabytków z okresu Września 1939 r. pochodzących ze zbiorów własnych MOPL oraz koszalińskich kolekcjonerów. Na wystawie zaprezentowaliśmy oryginalną lufę 40 mm armaty przeciwlotniczej „Bofors’ wz. 1936, wypożyczonej dzięki życzliwości i współpracy z  Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu.

Zapraszamy do zwiedzania!

wystawa W OBRONIE POLSKIEGO NIEBA- WRZESIEŃ 1939 będzie otwarta dla widzów do 30 marca 2020 r.