Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Narodowe Święto Niepodległości

Data dodania: 06 listopada 2019

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W poniedziałek 11 listopada wystawy będą udostępnione nieodpłatnie w godzinach 9.00-16.00

Zapraszamy naszych widzów do zwiedzania Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie w poniedziałek 11 listopada 2019 r.

Wystawy będą udostępnione bezpłatnie w godzinach 10.00-18.00.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy także na Galę wyróżnienia laureatów II Międzynarodowego Polonijnego Konkursu Literackiego pt. „Tam gdzie kamienie mówią po polsku” o szablę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gala rozpocznie się o godzinie 15.00. W części oficjalnej odbędzie się podsumowanie konkursu literackiego i konkursu pieśni legionowych.

Na zakończenie – wystąpi Zespół Reprezentacyjny Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Koszalinie.