Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych ma już 10 lat!

Data dodania: 28 sierpnia 2021

10 stycznia 2011 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej zaczęła się historia dęblińskiego Muzeum. Pierwsza dekada działalności na rzecz ochrony, gromadzenia i upowszechniania dziedzictwa kulturowego jest okazją do podsumowania roli, jaką odgrywa Muzeum Sił Powietrznych, zarówno w budowaniu i utrzymaniu tożsamości społeczności Ziemi Dęblińskiej, jak i w rozwoju nauki nad dziejami polskiego lotnictwa wojskowego.  

  

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz byłymi i obecnymi pracownikami, świętowaliśmy Jubileusz 10-lecia naszej instytucji podczas uroczystej Gali 26 sierpnia 2021 r.
 

Galę otworzył występ Orkiestry Wojskowej z Radomia pod kierownictwem Kapelmistrza kpt. Łukasza Kukulskiego, utworem „Marsz Lotników”. 

  

W programie spotkania mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień okolicznościowych wygłoszonych przez dr. Michała Niezabitowskiego – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Pawła Pawłowskiego – Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Głos zabrał także gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur (Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz gen. broni pil. w st. spocz. Jan Śliwka (Przewodniczący Rady Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie). 

Z okazji Jubileuszu Muzeum zostało uhonorowane Dyplomem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Pana Piotra Glińskiego. 

List gratulacyjny skierowany przez Ministra Edukacji i Nauki – Pana Przemysława Czarnka, odczytał Pan Janusz Wawerski. 

  

Po prezentacji filmu okolicznościowego pt. „Od sali tradycji Szkoły Orląt do Muzeum” (scenariusz i reżyseria Przemysław Bednarczyk), nastąpiła ceremonia wręczenia Odznak Honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

 

Odznaki przyznane Panu Pawłowi Pawłowskiemu (Dyrektorowi Muzeum) oraz Pani Malwinie Markiewicz (Kierownik działu marketingu i wydawnictw), wręczyła w imieniu Ministra, Pani Anna Fic-Lazor, Przewodnicząca Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci oraz Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. 

  

Następnie rozpoczęła się ceremonia uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla tworzenia i rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Okolicznościowe dyplomy otrzymali: Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, Lotnicza Akademia Wojskowa, 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA, Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz Pan Piotr Lisicki. 

 

Dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski wręczył również okolicznościowe statuetki – repliki rzeźby orła narodowego z klubu oficerskiego w Blackpool: Przewodniczącemu Rady Muzeum Panu generałowi broni pil. Janowi Śliwce, Prezesowi Stowarzyszenia Polska Niepodległa w Lancashire – Panu Maciejowi Serockiemu, wdowie po inicjatorze powstania Muzeum generale Andrzeju Błasiku Pani Ewie Błasik, Prezesowi Stowarzyszenia Muzealników Polskich Panu dr. Michałowi Niezabitowskiemu, Dyrektor Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Panu Ryszardowi Zawadowskiemu, Dyrektorowi Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie Panu Andrzejowi Jaworskiemu oraz Kierownikowi zespołu Dywizjon przy OLL Panu Andrzejowi Królikowskiemu. 

 

Statuetki Orła zostały także przekazane: b. Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechowi Majewskiemu, Prezesowi Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego Panu Robertowi Gretzyngierowi, b. Rektorowi-Komendantowi WSOSP Panu gen. pil. dr. hab. Janowi Rajchelowi, Partnerowi wydarzenia Agencji Mienia Wojskowego oraz pierwszemu dyrektorowi Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie kmdr. dr. Waldemarowi Wójcikowi. 

 

Gala Jubileuszowa to przede wszystkim moment na wręczenie podziękowań i gratulacji dla wszystkich pracowników oraz dyrektorów za nieoceniony wkład w tworzenie i rozwój Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.  Okolicznościowe dyplomy w imieniu swoim oraz Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON dr. hab. Pawła Huta, wręczał dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski: kmdr. dr. Waldemarowi Wójcikowi, dr. Andrzejowi Szmani, Krzysztofowi Skibińskiemu i Markowi Jędrejowi. Na scenie życzenia gratulacyjne otrzymali obecni pracownicy Muzeum: Krzysztof Kuśmierski, Wojciech Kopeć, Jacek Zagożdżon, Katarzyna Ragus, Malwina Markiewicz, dr Roman Kozłowski, Anna Wrona, Beata Jaraszek, Karolina Pardo, Magdalena Jońska, Krzysztof Rogacki, Dagmara Krukowska, Roman Błachnio, Katarzyna Gajo, Andrzej Kalbarczyk, Zbigniew Wolszczak, Andrzej Tarka, Marlena Drachal i Milena Przychodzeń. 

Dyplom okolicznościowy dla dyrektora Pawła Pawłowskiego oraz statuetkę orła wręczył kmdr dr Waldemar Wójcik. 

 

Następnie, zgromadzeni goście przeszli przed „Bramę Pamięci” przy wejściu głównym do Muzeum, gdzie rozpoczęła się ceremonia odsłonięcia tablic memoratywnych pamięci generała Andrzeja Błasika – inicjatora powstania Muzeum.  Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur odczytał list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka: 

„…Muzeum Sił Powietrznych jest jednym z elementów bogatego dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie generał Andrzej Błasik. Ta placówka, powstała w sąsiedztwie niezwykle ważnego dla Sił Powietrznych miejsca – „Szkoły Orląt”, jest skarbnicą pamiątek i materialnych świadectw historii polskiego lotnictwa wojskowego. Już ponad sto lat piloci w samolotach z biało-czerwonymi szachownicami stoją na straży naszego nieba. Muzeum jest hołdem dla nich oraz wyrazem wdzięczności za służbę. Gratuluję dyrekcji i pracownikom Muzeum jubileuszu dziesięciolecia powstania. Przez ten czas dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu, wiele osób miało możliwość zapoznania się ze wspaniałymi kartami historii Sił Powietrznych. Dziękuję również za pielęgnowanie pamięci o „ojcu chrzestnym” placówki- generale Andrzeju Błasiku. Jego dorobek nie może być zapomniany.” 

 

Do zgromadzonych przemówiła także pani Ewa Błasik – wdowa po śp. generale Andrzeju Błasiku oraz o. Marek Kiedrowicz (Kapelan Rajdu Katyńskiego). Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonała Pani Ewa Błasik wraz z  dyrektorem Pawłem Pawłowskim. Tablicę poświęcił ks. płk Mariusz Stolarczyk – Proboszcz Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie. 

 

W programie wydarzenia nastąpiło także przekazanie popiersia gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora (Komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej 1947-1951) przez stowarzyszenie Fundatorów Sztandaru Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. Statuetkę wręczył Pan płk dypl. pil. rez. Mirosław Nawrocki. 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Beatę Siedlecką (Burmistrz Dęblina), gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura (Rektor- Komendant LAW), gen. broni pil. Jana Śliwkę (Przewodniczący Rady Muzeum) kmdr. dr. Waldemara Wójcika (pierwszy dyrektor Muzeum) oraz Pawła Pawłowskiego (Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych), było sygnałem do otwarcia wystaw przygotowanych specjalnie z okazji Jubileuszu: 

  • „Od Sali Tradycji Szkoły Orląt do Muzeum. 10 lat Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie” – wystawa okolicznościowa prezentująca najważniejsze wydarzenia i działania z historii Muzeum z lat 2011-2021 
  • „Skrzydlata Husaria” – wystawa orłów lotniczych z okazji 400. rocznicy Bitwy pod Chocimiem w 1621 r. 
  • „The Airmen” – wystawa fotografii Michała Solarskiego przygotowana przez Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku 

 

Nasi goście mogli zapoznać się także z nowymi aranżacjami na ekspozycji stałej pt. „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” – na wystawie zaprezentowaliśmy unikatowe muzealia m.in.: kurtkę kpt. Franciszka Żwirki z dnia katastrofy pod Cierlickiem Górnym 11 września 1932 r., (ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie), puchar z Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych „Challenge” w Berlinie 12-28 sierpnia 1932 r. przyznany zwycięskiej załodze samolotu RWD-6: kpt. Franciszkowi Żwirko i Stanisławowi Wigurze (ze zbiorów Aeroklubu Polskiego). 

 

W programie Jubileuszu zaprezentowaliśmy przede wszystkim nowoczesną gablotę dla Sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, jednego z najcenniejszych obiektów w zbiorach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Mecenasem gabloty jest firma Lockheed Martin Global inc. a jej wykonawcą firma Interplastic. 

 

Po wernisażu wysłuchaliśmy pieśni i piosenek lotniczych podczas recitalu zespołu Dywizjon z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie pod kier. Andrzeja Królikowskiego. W roli solistki wystąpiła Ewelina Kalbarczyk. 

 

Partnerem wydarzenia była Agencja Mienia Wojskowego

 

Film: https://youtu.be/J2TZ47TlgL0

fotografie: Urszula Krzemińska (4 Skrzydło Lotnictwa szkolnego), Malwina Markiewicz, Paweł Pawłowski, Jacek Zagożdżon

fotogaleria – galeria goggle

W Gali Jubileuszowej uczestniczyło blisko 300 zaproszonych gości, w tym także goście z zagranicy. Otrzymaliśmy ponad 30 listów gratulacyjnych z całej Polski, wiele publikacji, grawertonów i okolicznościowych upominków: obrazów, grafik, przedmiotów, etc.

 

Pragniemy złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie etosu zawodu muzealnika, a licznie przybyłym gościom za niezawodne przybycie i wspólne z nami przeżywanie Jubileuszu 10-lecia utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Przysłane listy gratulacyjne:

Wicemarszałek Sejmu RP- Pani Małgorzata Gosiewska, Wicepremier i Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu- Pan Piotr Gliński, Minister Obrony Narodowej- Pan Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji i Nauki – Pan Przemysław Czarnek, Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pan Jan Józef Kasprzyk, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – abp Józef Guzdek, Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Pan Stanisław Wziątek, Prezydent Miasta Kołobrzeg- Pani Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Grudziądza- Pan Maciej Glamowski, Zastępca Wójta Gminy Stężyca- Pani Grażyna Domańska, Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego- płk pil. dr. inż Grzegorz Ślusarz, Agencja Mienia Wojskowego – Pan dyrektor Marek Kociubiński, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni- Pan  dyrektor Tomasz Miegoń, Dyrektorzy dęblińskich Placówek Oświatowych i Kultury, Muzeum Czartoryskich w Puławach- Pani dyrektor Honorata Mielniczenko, Muzeum Wojska w Białymstoku- pan dyrektor Robert Sadowski, Narodowe Muzeum Morskie- pan dyrektor dr Robert Domżał, Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim- Pani dyrektor Bożena Płatek, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie- Pan dyrektor Jan Maćkowiak, Wojskowy Instytut Wydawniczy- Pan dyrektor Maciej Podczaski, Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej- Pan Wiceprezes kmdr Marek Padjas, Muzeum Wojska Lądowych w Bydgoszczy – Pan dyrektor Wojciech Bartoszek, Nadwiślańskie Muzeum w Kazimierzu Dolnym- Pan dyrektor Piotr Kondraciuk, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Puławach- Pan ppłk Daniel Błotko, Fundacja Lotniczy Lublin- Pan Prezes Andrzej Stachyra, Dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego – Pan płk pil. mgr inż Paweł Bigos, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie – Pan dyrektor Piotr Dziedzic, Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce- Pani dyrektor Anna Fic-Lazor, Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu- Pani dyrektor Wioletta Pacuszka, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Pan wicedyrektor Witold Głębowicz, Muzeum Zamojskie w Zamościu – Pani dyrektor Anna Cichosz, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie- Pani dyrektor Beata Sajecka, Warszawsko-Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Seniorów lotnictwa wojskowego RP- Pan Prezes gen. bryg. pil. Roman Harmoza, Stowarzyszenie Promocja 77 WOSL- Pan Prezes płk dypl pil. Jan Urbaniak, Muzeum Niepodległości w Warszawie – Pan dyrektor dr Tomasz Skoczek, Stowarzyszenie 303 Jag Squad- pp. Janett i Tom Chrabąszcz,  Stowarzyszenia Polska Niepodległa w Lancashire – Pan Prezes Maciej Serocki, Centralna Biblioteka Wojskowa- Pan dyrektor Jan Tarczyński,

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie istnieje od 10 stycznia 2011 roku. Jego powołanie było odpowiedzią na zapotrzebowanie pasjonatów awiacji i żołnierzy Sił Powietrznych, umiejscowienie w Dęblinie – miejscu, gdzie od blisko 100 lat kształcona jest lotnicza kadra oficerska – postawiło przed placówką zadania związane z kultywowaniem pamięci o polskim lotnictwie wojskowym.
Podstawą kolekcji stały się obiekty z dawnej sali tradycji „Szkoły Orląt”, statki powietrzne z wystawy plenerowej usytuowanej przy pomniku Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt oraz kilkanaście statków powietrznych eksponowanych na terenie lotniska w Dęblinie. Powiększaniu kolekcji sprzyjała modernizacja i wymiana sprzętu w jednostkach Sił Powietrznych, a
także zwiększające się zaufanie do instytucji osób prywatnych oraz środowisk lotniczych i lokalnych.

Jedna z najmłodszych placówek muzealnych, prowadzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej, swój heroiczny etap związany z powołaniem i budowaniem kolekcji ma już za sobą. Po 10 latach od pierwszego otwarcia drzwi dla zwiedzających, dęblińskie Muzeum stało się miejscem spotkań, otwartym na widza, a jednocześnie spełniającym wyzwania współczesności w procesie
ochrony i dokumentacji zbiorów.

10 lat w służbie kultury i historii to doskonały moment na podsumowanie roli, jaką odegrało dęblińskie Muzeum, zarówno w budowaniu lokalnej tożsamości mieszkańców Dęblina, jak i rozwoju badań nad dziejami polskiego lotnictwa wojskowego. Jest również okazją do podziękowania jego twórcom, pracownikom oraz przyjaciołom, kierującym uwagę na rzeczy ważne dla tej
instytucji.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie to państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Obrony Narodowej. Misją placówki jest upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił powietrznych, broni przeciwlotniczej, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Blisko 100-letnie tradycje lotnicze Dęblina, jak również najważniejsze etapy dziejów polskich
skrzydeł, odzwierciedla wystawa główna „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”. Uzbrojenie i sprzęt będący na wyposażeniu dawnych wojsk obrony przeciwlotniczej prezentuje oddział w Koszalinie: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk. Stanisława Paszkiewicza.

https://youtu.be/J2TZ47TlgL0