Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego i Dzień Myśli Braterskiej w Dęblinie

Data dodania: 22 lutego 2020

Muzeum Sił Powietrznych wraz z 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego i Związkiem Harcerstwa Polskiego uczciło Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego oraz Dzień Myśli Braterskiej.

 

Zarówno dla przewodników, jak i harcerzy nie ma lepszej formy świętowania niż pieszy rajd krajoznawczy z harcami i ogniskiem zakończony uroczystym apelem.

 

Wędrówkę pod przewodnictwem Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych Pawła Pawłowskiego rozpoczęliśmy w muzeum zapoznając się z infrastrukturą „Szkoły Orląt” na makiecie przedstawiającej lotnisko Dęblin sprzed 80 lat. Uzbrojeni w tę wiedzę, idąc szlakiem obiektów historycznych garnizonu Dęblin – Lotnisko staraliśmy się odnaleźć świadków historii wśród nowoczesnej zabudowy. Dzięki obecności dęblińskich przewodników Wojciecha Ziółkowskiego i Edwarda Maruta mogliśmy wysłuchać historii związanych z poszczególnymi obiektami oraz lokalnej poezji. Wędrując poznaliśmy architekturę willi oficerskich, polskiej konstrukcji wieżę ciśnień, Stary Port Lotniczy, dawną Komendę Szkoły Podchorążych Lotnictwa, Pałac Mniszchów-Jabłonowskich, obecnie Rektorat Lotniczej Akademii Wojskowej, a także park i pozostałości Fortu nr III Lotnisko. Następnie udaliśmy się do Cytadeli Twierdzy Dęblin, gdzie wchodząc przez historyczną „Bramę Lubelską” w sali muzealnej, poznaliśmy historię Twierdzy, by potem za pomocą historycznych zdjęć odnaleźć budynki, które się zachowały.

 

Zwieńczeniem wędrówki było wspólne ognisko, gry i harce, by w pełni spełnieni przystąpić do uroczystego apelu z okazji Dnia Myśli Braterskiej zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie…

 

Serdecznie dziękujemy dowódcom jednostek za umożliwienie nam wejścia na teren wojskowy a 4 SLSz za wsparcie logistyczne naszego rajdu.