Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

lekcje z głową w chmurach

Data dodania: 17 kwietnia 2020

Czasowe zamknięcie wystaw muzealnych nie oznacza, że kontakt z widzami ma być ograniczony.

Uruchomiliśmy nowy projekt edukacyjny pn „wirtualne lekcje muzealne”,  informacje o tym co się dzieje w Muzeum publikujemy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

Wirtualne lekcje muzealne: https://muzeumsp.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/wirtualne-lekcje-muzealne/

Zwiedzanie muzeum- film: https://muzeumsp.pl/muzeum/filmy-promocyjne/

Publikacje on-line: https://muzeumsp.pl/kolekcja/wydawnictwa-muzealne/

Media społecznościowe: https://www.facebook.com/MuzeumSilPowietrznychWDeblinie/