Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

konferencja: Wykorzystanie lotnictwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 - komunikat

Data dodania: 03 lutego 2020

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej  WYKORZYSTANIE LOTNICTWA W CZASIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919-1920

23 – 24 kwietnia 2020 roku, w Roku Stulecia Bitwy Warszawskiej

 

18 października 2019 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, „…pomni zwycięstwa i uratowania Europy przed nawałnicą bolszewicką”. Jak podkreślono w uchwale, bolszewicka Rosja „zamierzała odebrać nam nie tylko terytoria, ale także wolność i niepodległość”.

Zwycięska Bitwa miała wpływ na przyszłość pozostałej części Europy. Edgar Vincent – wicehrabia d` Abernon, pełniący funkcję ambasadora brytyjskiego w Berlinie – stał na czele francusko-brytyjskiej misji przybyłej do Warszawy 25 lipca 1920 r., określił Bitwę Warszawską w napisanej przez siebie książce jako osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, zrównując ją m.in. z bitwą pod Maratonem (490 r. przed Chrystusem), Waterloo (1815 r.) czy nad Marną (1918 r.). Bitwy te zaważyły na losie ludzkości. Zapoczątkowany w rejonie Dęblina i Kocka manewr znad Wieprza niewątpliwie uratował w 1920 r. cywilizację Zachodnią w Europie. Dzięki polskiemu sukcesowi, dywizje bolszewickie nie zdołały na bagnetach zanieść komunizmu ani do Warszawy, ani później do Berlina i Paryża.

Na przedpolach Warszawy zatrzymana została bolszewicka nawała. W działaniach wojennych znaczący udział wziął nowy rodzaj broni – lotnictwo. Młode, dopiero powstające lotnictwo polskie, wydatnie wspomagało w działaniach bojowych wojska lądowe, wspierając je rozpoznaniem wrogich oddziałów, często także przeprowadzając brawurowe ataki na pozycje nieprzyjaciela. Polskie eskadry wywiadowcze i myśliwskie bezpośrednio zaangażowane w walki poszczególnych armii były nieodłącznym elementem działań toczących się na ziemi. Decydujący manewr znad Wieprza, wyprowadzony z okolic Dęblina, został przeprowadzony w ścisłej współpracy z lotnictwem, które umożliwiło dowódcom na ziemi błyskawiczne reagowanie na ruchy wojsk przeciwnika.

W przeddzień kontrofensywy, Dęblin był miejscem rozlokowania eskadry 2., 3. i 4. Armii Wojska Polskiego. Stąd startowały Bréguety XIV, Bristol Fightery F.2B. Z Dęblina latał legendarny lotnik, wyznaczony w czasie tej operacji Szefem Lotnictwa w Sztabie Ścisłym Naczelnego Wodza – mjr pil. Jerzy Kossowski.

Wysiłek lotników podczas wojny polsko-bolszewickiej w dużym stopniu przyczynił się do ostatecznego zwycięstwa w wojnie polsko bolszewickiej 1919-1920. Pionierzy polskich skrzydeł udowodnili, że ten nowoczesny rodzaj broni z roku na rok będzie miał coraz większy wpływ na działania bojowe toczące się na ziemi.

 

Zapraszamy w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku do Dęblina i  do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami oraz posiadaną wiedzą.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie okresy w wojnie 1919-1920, nie tylko operację warszawską. Termin konferencji nawiązuje do z setnej rocznicy pierwszej z trzech wielkich operacji Wojska Polskiego w 1920 roku – operacji kijowskiej.

Konferencja ma na celu zebranie aktualnego stanu wiedzy polskiej historiografii na temat Wojsk Lotniczych w wojnie polsko-bolszewickiej. Naszym zamierzeniem jest przedstawienie zagadnień: biograficznych osób – uczestników bitwy, kwestie taktyczne i techniczne, przybliżających problem lotnisk, opisujących dzieje lotniczych jednostek bojowych, wykorzystanie lotnictwa w poszczególnych operacjach i bitwach. Sesja naukowa będzie także okazją do wspomnienia pilotów, obserwatorów, mechaników, a także oficerów i żołnierzy wojsk balonowych.

komunikat nr 1

 

Miejsce obrad: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Termin : 23-24 kwietnia 2020 r

Język obrad: polski

Forma wystąpień: referat (20 minut), komunikat (10 minut). Prezentację multimedialną z podpisami materiałów ikonograficznych, tezami i głównymi wnioskami prosimy przygotować w języku polskim.

Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia o objętości 1500-1800 znaków (ze spacjami) oraz afiliację, do dnia 20 lutego 2020 roku

Na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1, lub elektronicznie na adres: marketing@muzeumsp.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród nadesłanych abstraktów, które zostaną włączone do programu konferencji. Autorzy wybranych referatów zostaną poinformowani o ich zaakceptowaniu do dnia 28 lutego 2020 r.

Całość materiałów z konferencji zostanie opublikowana w formie monografii książkowej, po zakończeniu konferencji.

sekretariat konferencji

  • dr Roman Kozłowski, Adiunkt w dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości , tel. 261519 452, kom. 694 736 419, r.kozlowski@muzeumsp.pl
  • Malwina Markiewicz, Kierownik Działu Marketingu i Wydawnictw tel.261 519 458,  m.markiewicz@muzeumsp.pl

informacje organizacyjne

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie w trakcie konferencji.

Komunikat ze szczegółowym programem konferencji zostanie podany do wiadomości 5 marca 2020 roku na stronie internetowej muzeumsp.pl

 

 

Organizator: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Partnerzy: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział w Dęblinie, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich

w informacji wykorzystano reprodukcję obrazu Jerzego Kossaka ‚Cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku (1930). Olej na płótnie. 94 x 145 cm.
Własność prywatna.