Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Konferencja naukowa - komunikat

Data dodania: 03 lutego 2018

Zapraszamy entuzjastów oraz sympatyków lotnictwa wojskowego na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: 100 Lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego.

Organizatorami są: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Konferencja odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych słynnej „Szkole Orląt”.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych wyników badań z historii polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918-2018 oraz popularyzowanie wiedzy o lotnictwie i jego narodowych bohaterach w środowisku wojskowym i cywilnym.
Konferencja odbędzie się w Dęblinie, w historycznych wnętrzach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – „Szkoły Orląt” – w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Będzie jednym z punktów programu Centralnych Obchodów Jubileuszu 100-lecia lotnictwa wojskowego.

Konferencja będzie przebiegała w pięciu panelach tematycznych:

Panel I
– Lotnictwo polskie w
operacjach powietrznych XX wieku

(moderator: dr Lucjan Fac – WSOSP Dęblin)

Zagadnienia do dyskusji:

 • Lotnictwo wojskowe w walce o niepodległość Polski;
 • Działalność polskiego lotnictwa w wojnie obronnej w1939 roku;
 • Polskie Siły Powietrzne na frontach II wojny światowej;
 • Wsparcie lotnicze dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
 • Lotnictwo polskie na froncie wschodnim w latach 1943-1945,
 • Polskie lotnictwo w strukturach Układu Warszawskiego;

Panel II
– Asy polskiego lotnictwa wojskowego

(moderator: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. WSOSP)

Zagadnienia do dyskusji:

 • Zmagania wojenne polskich lotników w latach 1914-1920;
 •  Piloci myśliwców oraz załogi bombowców Polskich Sił Powietrznych na frontach II wojny światowej;
 • Powojenne losy polskich lotników w kraju i na emigracji.

Panel III
– Konstrukcje lotnicze polskich sił powietrznych (1918-2018)

(moderator: dr Marcin Paluch – WSOSP Dęblin)

Zagadnienia do dyskusji:

 • Pierwsze konstrukcje polskiego lotnictwa wojskowego,
 • Rozwój polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym w latach 1921-1939;
 • Samoloty, na których walczyli Polacy w latach 1939-1945;
 • Powojenne konstrukcje sowieckie i polskie w służbie lotnictwa wojskowego;
 • Przeobrażenia techniczne polskiego lotnictwa wojskowego na przełomie XX i XXI wieku.
 • Współczesne aspekty szkolenia lotniczego w Szkole Orląt

Panel IV
– Doświadczenia i wnioski z użycia Polskich Kontyngentów Wojskowych
w operacjach sojuszniczych i działaniach koalicyjnych

(moderator: dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP)

Zagadnienia do dyskusji:

 • wsparcie lotnicze PKW w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie
 • doświadczenia PKW ORLIK wynikające realizacji misji Baltic Air Policing
 • doświadczenia PKW realizującego operację Inherent Resolvew Kuwejcie, Iraku i Katarze

Panel V
– Upamiętnianie lotniczego dziedzictwa i jego rola w strategiach promocji regionów

(moderator: Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych)

Zagadnienia do dyskusji:

 • muzea wojskowe w służbie ochrony zabytków- gromadzenie, ochrona, badania naukowe i prezentacja lotniczego dziedzictwa w kolekcjach muzeów polskich
 • działalność stowarzyszeń na rzecz upamiętniania tradycji lotnictwa wojskowego – pomniki, miejsca pamięci, rekonstrukcje historyczne, pokazy artystyczne,
 • lotnicze dziedzictwo na mapie militarnej turystyki kulturowej
 • prawo konfliktów zbrojnych w służbie ochrony zabytków techniki lotniczej

Projekcja filmu POLACY W BITWIE O ANGLIĘ. „…TO CÓŻ, ŻE SPADŁA KTÓRAŚ Z GWIAZD…”,
oraz spotkanie autorskie i dyskusja z jednym z reżyserów – Leszkiem Wiśniewskim (TVP Lublin).

Imprezy towarzyszące konferencji

– wystawa publikacji książkowych o tematyce lotniczej (Wydawnictwo WSOSP);

– wystawa historycznych i współczesnych fotografii lotniczych;

– stoisko promocyjne WSOSP;

– wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej;

– prezentacja szkół, kształcących kadry na rzecz lotnictwa;

– stoisko promocyjne Muzeum Sił Powietrznych.

Ważne terminy

02.03.2018 r.  zgłoszenie udziału w konferencji (karta zgłoszenia)

06.03.2017 r.  informacja o kwalifikacji referatów do opublikowania

03.04.2018 r.  przesłanie pełnego tekstu referatu (.doc oraz .pdf)

16.04.2017 r.  publikacja komunikatu nr 2

10.08.2018 r.  przesłanie przez organizatora programu konferencji

 

Komitet naukowy

Przewodniczący

gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK, Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Zastępcy przewodniczącego:

dr hab. Adam RADOMYSKI, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP

mgr Paweł PAWŁOWSKI, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Członkowie:

dr hab. Agnieszka CIEŚLIK – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Instytut Historii PAN)

dr hab. Dariusz MAGIER, Kierownik Zakładu Archiwistyki, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,

dr hab. Marek KORNAT, Kierownik Zakładu Historii XX wieku, Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Mirosław SZUMIŁO, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN

dr hab. Józef ZIELIŃSKI Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

prof. dr hab. Wiesław WRÓBLEWSKI, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

gen. bryg. rez. pil dr inż. Ryszard HAĆ, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

płk dr inż. Adam WETOSZKA, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

płk rez. dr Andrzej MARCINIUK, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Komitet organizacyjny

dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI prof. WSOSP – przewodniczący

dr Marcin PALUCH – sekretarz (+48 503 051 574)

dr Lucjan FAC – członek

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI – członek

Materiały konferencyjne

 • Zakwalifikowane referaty będą opublikowane w monografii wieloautorskiej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji)
 • Monografia zostanie wydana drukiem do 23 sierpnia 2018 r.
 • Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zamieszczonymi przez organizatorów wytycznymi edytorskimi.

Uwaga: Komitet organizacyjny zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu do poprawy lub jego odrzucenia w sytuacji, kiedy nie będzie on spełniał ustalonych wymogów technicznych oraz kryteriów naukowych.

 Koszt udziału w konferencji

Konferencja jest przedsięwzięciem bezpłatnym. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2018 roku na adres mailowy sekretarza konferencji (dr. Marcina Palucha); e-mail: m.paluch@wsosp.pl, telefon kontaktowy: +48 503 051 574.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konferencji materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa, egzemplarz monografii, kawę i herbatę oraz uroczysty lunch.

Informacje, formularze zgłoszeniowe i wytyczne dla prelegentów:

http://www.wsosp.pl/index.php/pl/konferencje-i-seminaria-wbnil