Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Kolejny etap modernizacji ekspozycji plenerowej

Data dodania: 10 grudnia 2020

Prace związane z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji wystawy plenerowej dobiegają końca. Wiosną br. zrealizowaliśmy już pierwszy etap związany z przyjęciem do kolekcji nowych statków powietrznych. W kwietniu 2020 r kolekcja Muzeum Sił Powietrznych wzbogaciła się o cztery samoloty przekazane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Do Dęblina przetransportowano: An-26 nb. 1603, Su-22M4 nb. 7819, TS-11 Iskra nb. 1224 oraz An-2. Zostały one poddane niezbędnym pracom konserwacyjnym.

 

Realizację zadania pn. Modernizacja wystawy plenerowej – przyjęcie do kolekcji, transport, konserwacja i adaptacje do celów wystawienniczych eksponatów muzealnych, zapewniły nam dodatkowe środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

W ramach tego zadania zaplanowane zostały  prace adaptacyjne pozyskanych samolotów do celów ekspozycyjnych. Zakres prac objął także zmiany aranżacyjne na ekspozycji i prace ziemne nad obwałowaniami Izolowanego Stanowiska Postojowego.

 

Kolejnym etapem było wykonanie wodociągowej instalacji przyłączeniowej oraz punktów czerpalnych. Celem przedsięwzięcia pn. Wykonanie wodociągowej instalacji przyłączeniowej oraz punktów czerpalnych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie była poprawa bezpieczeństwa p.pożarowego oraz zabezpieczenie przy pracach estetyzacyjnych i konserwacji muzealiów na wystawie plenerowej (m.in. bieżące czyszczenie muzealiów wielkogabarytowych, utrzymanie terenów zielonych). Wykonana instalacja ma służyć także zabezpieczeniu wydarzeń i programów edukacyjnych organizowanych z wykorzystaniem statków powietrznych na wystawie głównej „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”.

 

Pragniemy podziękować Departamentowi Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON za pomoc w realizacji zadania.