Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Jubileusz „Piłsudczyków” i nowe ekspozycje w Muzeum w Koszalinie

Data dodania: 19 marca 2022

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie było gospodarzem uroczystej zbiórki z okazji jubileuszu 10-lecia powstania Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. 19 marca 2022 roku – w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego – uroczystość prowadzili: Prezes płk Zw. Andrzej Witek oraz dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski.

 

W 2012 roku z inicjatywy grupy osób, wśród nich panów gen. bryg. Związku Ryszarda Tarnowskiego, gen. bryg. Związku Włodzimierza Warchalskiego pierwszych prezesów Okręgu, utworzono w Koszalinie Okręg Środkowopomorski ZPRP. Celami statutowymi Związku Piłsudczyków jest propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszych patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe. Od chwili powstania Okręg Środkowopomorski ZPRP rozpoczął intensywną działalność patriotyczną, początkowo wśród mieszkańców Koszalina, w kolejnych latach rozszerzając działalność na okoliczne miejscowości, Kołobrzeg, Białogard, Polanów, Mielno, Unieście.

 

Od 5 lat Stowarzyszenie prezentuje swoje pamiątki i odznaczenia w wydzielonej części na ekspozycji stałej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

 

Po przemówieniach okolicznościowych, złożone zostały wiązanki pod popiersiem Marszałka Piłsudskiego. Stowarzyszenie uhonorowało medalami osoby za działalność patriotyczną oraz kultywowanie tradycji i idei Pierwszego Marszałka Polski, w tym także pracowników naszego muzeum. Zbiórkę uświetnił występ Duetu Szarża.

 

Wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi było otwarcie trzech nowych wystaw czasowych.

 

Ekspozycja pt. „Wielka historia w małych przedmiotach” przedstawia odznaki i medale z kolekcji st. chor. sztab.  Jerzego Dąbrowskiego, który całą swoją służbę wojskową wiązał z wojskami rakietowymi obrony powietrznej, m.in. w JW. 4126 w Pobierowie i JW. 3692 w Gryficach, 78 Pułku rakietowym OP w Mrzeżynie oraz 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, obecnie jest aktywnym członkiem Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gryficach. Okazała kolekcja obejmuje odznaki jednostek wszystkich rodzajów wojsk związanych na przestrzeni lat z Siłami Powietrznymi: Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Rakietowych, Radiotechnicznych, Dowodzenia, Ruchu Lotniczego i innych specjalności.

 

Zaprezentowaliśmy również archiwalia i przedmioty ze zbiorów Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun”, które uzupełniała wystawa planszowa pt. „Mazurek Dąbrowskiego” przygotowana w 225. rocznicę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech i 95. Rocznice ustanowienia Pieśni Legionów Hymnem Polski. Na tej ekspozycji znalazły się m.in. książka „Twórca pieśni „Jeszcze Polska nie  zginęła!”– wydana w 1918 roku nakładem Gebethner i Wolf, francuski tasak piechoty i karabin z zamkiem skałkowym, kompletne mundury lansjera, piechura, czy artylerzysty pochodzące z filmu Andrzeja Wajdy „Popioły”.

 

Trzecia ekspozycja pt. „Amerykańskie gwiazdy na polskim niebie” przedstawia historię polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej w dziedzinie lotnictwa.

 

Uroczysta zbiórka i wernisaż nowych wystaw czasowych stanowiły tegoroczne otwarcie Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, po przerwie spowodowanej realizacją zmian aranżacji ekspozycji stałej. Nową odsłonę ekspozycji głównej pt. „Historia polskiej broni przeciwlotniczej” zaplanowano na sierpień br., natomiast już teraz nasi widzowie mogą obejrzeć nowe obiekty, użyczone przez BSMH Perun, m.in. pamiątki po Kanonierze Franciszku Jagodzińskim pełniącym służbę w Baterii Zapasowej Artylerii Zenitowej i Dywizjonie Artylerii Zenitowej.

 

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.