Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Internetowy Wykaz Legionistów Polskich 1914 - 1918

Data dodania: 10 września 2014

W związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej i Legionowego Czynu Niepodległościowego. Muzeum Sił Powietrznych pragnie przyłączyć się do prowadzonego przez historyków współpracujących z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wysiłku mającego na celu rzetelne uzupełnienie wykazu Legionistów Polskich. Legiony Polskie zwane również Legionami Piłsudskiego zajmują szczególne miejsce w naszej świadomości narodowej. Będąc nieprzerwaną kontynuacją tradycji strzeleckich Legiony stały się podstawą do odzyskania niepodległości, wpłynęły w znacznym stopniu na morale Narodu Polskiego. Prosimy wszystkich mających rodzinne legionowe tradycje, jak również pasjonatów będących w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat legionistów o zapoznanie się z Wykazem i w miarę możliwości o pomoc w uzupełnieniu go dla upamiętnienia tej wspaniałej formacji.

https://zolnierze-niepodleglosci.pl/start/