Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja z otwarcia ofert: Ochrona osób i mienia w MSP Dęblin

Data dodania: 12 kwietnia 2021

informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-TP.1.2021 –  na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie”.