Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 12 października 2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.3.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – ETAP I”