Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 16 października 2019

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pragnie poinformować o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.4.2019 ,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pod nazwą Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie.

dotyczy ogłoszenia z dnia 8.10.2019 r