Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 18 września 2019

informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.2.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej (etap I) w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej”.