Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wyborze oferty

Data dodania: 30 września 2019

Muzeum Sił Powietrznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.2.2019,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej (etap I) w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej”