Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wyborze oferty

Data dodania: 24 października 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej”

dotyczy zapytania z dnia 14.10.2019