Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wyborze oferty

Data dodania: 23 października 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.4.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”.

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.10.2019