Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja: Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum

Data dodania: 12 października 2021

Informacja o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia: dotyczy ogłoszenia-  realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – ETAP I”.