Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Historyczne dokumenty dla Muzeum w Krotoszynie

Data dodania: 24 marca 2022

We wtorek 15 marca Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odwiedziła delegacja z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, na czele z dyrektorem placówki – Pawłem Pawłowskim. Powodem wizyty dęblińskich muzealników było przekazanie krotoszyńskiej instytucji zespołu niemieckich dokumentów z okresu okupacji, które zostały odnalezione w domu płk. pilota Wiktora Pniewskiego w Maciejewie. Większość z ponad osiemdziesięciu druków dotyczy działających na ziemi krotoszyńskiej struktur niemieckich organizacji nazistowskich.

 

Archiwalia spisane są w języku niemieckim i stanowią okazały zbiór do podjęcia prac merytorycznych i naukowych. Dokumenty trafiły pierwotnie do Dęblina, jednakże po ich weryfikacji okazało się, że nie są one zgodne z profilem działalności Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Za zgodą darczyńcy, Pana Piotra Janiaka, podjęto decyzję, aby przekazać je do zbiorów Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Z relacji darczyńcy wynika, iż poniemieckie materiały archiwalne są pozostałością okupacyjnego zarządu majątkiem w czasie wojny. Zostały odnalezione na strychu jego domu, który został odziedziczony po dalszej rodzinie Pniewskich.

 

Wizyta pracowników dęblińskiego Muzeum stała się również okazją do wymiany doświadczeń. Okazało się, że oba muzea łączą nie tylko zbieżne cele, ale też wiele potencjalnych pól do wspólnych działań. Dyrektorzy obu instytucji zdecydowali się w związku z tym podpisać porozumienie o wzajemnej współpracy, mającej na celu popularyzację historii i tradycji Wojska Polskiego, w zakresie organizacji wystaw, różnorodnych wydarzeń oraz wspierania edukacji historycznej i regionalnej. Na zakończenie dyrektor krotoszyńskiego Muzeum – Piotr Mikołajczyk oprowadził przybyłych gości po wystawie stałej.

 

Fotografie: Roman Błachnio