Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

“HISTORIA DWÓCH SZTANDARÓW” - Podsumowanie konferencji muzealnej

Data dodania: 27 października 2023

„HISTORIA DWÓCH SZTANDARÓW”

 

W Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się konferencja muzealnicza pod nazwą „Historia dwóch sztandarów”. Tytuł odwołuje się do sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, który od lat jest zdeponowany w naszej instytucji oraz sztandaru I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Irenie, który będzie eksponowany w Muzeum przez co najmniej najbliższy rok. Specjalistyczne spotkanie poświęcone renowacji, konserwacji oraz historii tych dwóch weksyliów było okazją do poszerzenia profesjonalnej wiedzy, ale także podkreśliło wartość tego typu obiektów w dziejach społeczności lokalnych oraz Narodu.

 

Po powitaniu przybyłych gości przez  panią dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Monikę Żmudę, jako pierwszy swoją prelekcję pod tytułem „Zarys dziejów i elementy symboliki sztandaru PSP na Zachodzie” wygłosił dr Roman Kozłowski – adiunkt Muzeum. Mieliśmy okazję usłyszeć o historii powstania, dziejach i symbolice jednego z najważniejszych eksponatów zdeponowanych w naszym Muzeum – sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Pochodzące z okresu II wojny światowej weksylium, jest swoistą relikwią w muzealnych zbiorach, a zachowanie pamięci o nim jest szczególnie ważną misją dla naszej placówki.

 

W zbiorach muzealnych znajdują się również inne weksylia, związane nie tylko bezpośrednio z historią polskiego lotnictwa wojskowego. Wśród nich jest sztandar I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Irenie. O jego przekazaniu i współpracy ZHP z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz podstawach prawnych zabezpieczenia weksyliów harcerskich opowiedział Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP – hm. Tomasz Sych. Wraz z hm. Krystyną Drzewicz przedstawili historię sztandaru, sięgającą 1934 roku. Jest ona pełna zawiłości i tajemnic związanych z zaginięciami i drogami do odzyskania historycznego weksylium. Pani Krystyna Drzewicz, wieloletnia harcmistrzyni dęblińskiej drużyny harcerskiej byłą osobą głęboko zaangażowaną w ratowanie sztandaru. Dlatego nie dziwią ogromne emocje, które towarzyszyły jej przez cały czas trwania naszej konferencji. Obiekt wrócił do Dęblina (dawniej Ireny) po gruntownej renowacji w Muzeum Wojska Polskiego i jest wypożyczony do naszej instytucji z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Jego renowację wsparł Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (obecnie Narodowy Instytut Muzeów).

 

Kolejna prelegentka – dr Monika Stachurska z Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przybliżyła tematykę konserwacji weksyliów w swoim wykładzie pt. “Technologia i technika wykonania a przyczyny i rodzaje zniszczeń sztandarów i chorągwi z lat 20. XX wieku. Studium problemu na przykładzie konserwowanych obiektów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego”. Jej prelekcja, bogato ilustrowana przykładami renowacji różnego rodzaju materiałów, była cennym źródłem wiedzy. A dopełnieniem profesjonalnego charakteru spotkania specjalistów w naszym Muzeum było kolejne wystąpienie pt. „Konserwacja sztandaru Polskich Sił Powietrznych oraz sztandaru I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. St. Czarnieckiego w Irenie”. Wygłosiła je p. Jadwiga Kozłowska z Muzeum Wojska Polskiego – osoba, która bezpośrednio uczestniczyła w konserwacji dwóch wymienionych weksyliów, spinając swoją osobą oraz pracą konserwatorską dzieje sztandarów.

 

Po zakończeniu prelekcji głos zabrał pan Krzysztof Jasieński – prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, który dodał wiele informacji i ciekawostek dotyczących sztandaru PSP na Zachodzie. Na koniec konferencji wywiązała się interesująca dyskusja, co pokazuje, że temat weksyliów jest wartościowy w kontekście edukacyjnym. Spotkanie miało bez wątpienia wkład w podwyższanie kompetencji muzealników oraz innych instytucji i osób w dbałość o cenne zbiory, a także ich zabezpieczenie przed destrukcyjnym wpływem czasu…

 

Konferencję przygotowali pracownicy naszego Muzeum na czele z główną inwentaryzator instytucji – Katarzyną Ragus. Prowadzącym wydarzenie była zastępca dyrektora Muzeum – Jakub Mitek.

 

Podsumowując wydarzenie Pani Dyrektor MSP, Monika Żmuda złożyła podziękowania na ręce prelegentów oraz zapewniła, że Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie będzie dążyć do zapewnienia sztandarom, będącym w naszym posiadaniu jak najlepszych warunków przechowywania i ekspozycji. Celem naszych starań jest zachowanie obiektów muzealnych, będących nośnikami historii dla kolejnych pokoleń.

 

Tekst: K. Kasprzak, J. Mitek
Foto: K. Kasprzak, J. Zagożdzon