Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Generalnie o lotnictwie – w 60. rocznicę urodzin Generała Andrzeja Błasika

Data dodania: 11 października 2022

W Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w 60 rocznicę urodzin Generała Andrzeja Błasika odbyło się spotkanie z muzealnego cyklu „Generalnie o lotnictwie”.

 

Była to doskonała okazja do wspomnień o Jego udziale w przemianach polskiego lotnictwa wojskowego widzianych okiem przyjaciół, rodziny i ówczesnych podwładnych.

Swoimi wspomnieniami podzielili się: Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. dr Grzegorz Ślusarz i Rektor–Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, którzy podkreślili rolę jaką pełni świadomy dowódca w kształtowaniu postawy podległych mu lotników i poprzez nich realizowaniu wizji nowoczesnych sił zbrojnych.

 

W spotkaniu poza zaproszonymi gośćmi udział wzięli młodzi lotnicy – kadeci Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego i podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej. To do nich jako młodszych kolegów generałowie kierowali swe słowa mówiąc o zawiłościach przemian, jakie przeżyli i potrzebie kontynuowania misji rozwoju Sił Powietrznych.

 

W spotkaniu wzięli udział byli Rektorzy – Komendanci Szkoły Orląt gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, który reprezentował Centrum Operacji Powietrznych oraz gen. bryg. rez. pil. dr Jan Rajchel.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: gen. bryg. pil. Dariusz Krzywdziński – reprezentujący gen. dyw. Jarosława Mikę – Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Krzysztof Żabicki, gen. broni pil. w st. spocz. Jan Śliwka, płk pil. dr inż. Paweł Marcinkowski – Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, płk pil. Piotr Iwaszko reprezentujący Dowódcę 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gen. bryg. pil. dr. inż. Macieja Trelkę, ppłk Jacek Zaniewski – Dowódca 1 Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie, ppłk Dariusz Jaraszek – Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem, kpt. Jerzy Makula – Prezes Aeroklubu Polskiego, kapelan Rajdu Katyńskiego – o. Marek Kiedrowicz, o Waldemar Gonczaruk, Andrzej Hawryluk Prezes Portu Lotniczego w Lublinie, Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce.

 

Generała Andrzeja Błasika wspominała wdowa Ewa Błasik, rodzina i przyjaciele. O tym jak pomocnym i ciepłym był człowiekiem opowiadały osoby, które spotkały go na swojej drodze.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego, Lotniczą Akademią Wojskową oraz 41. Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

 

Generalnie o lotnictwie to cykl spotkań, podczas których generałowie lotnictwa dzielą się swoimi wspomnieniami z okresu służby, opowiadają o trudnościach, jakie musieli przezwyciężyć i wzniosłych chwilach, które przeżyli na przestrzeni lat swojej służby w lotnictwie. Do tej pory naszymi gośćmi byli m.in. gen. dyw. pil Franciszek Macioła oraz Gen. broni pil. Jerzy Gotowała.