Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Gala odznaczeniowa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej

Data dodania: 31 maja 2021

Z okazji  Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie otworzyło podwoje dla niegdysiejszych „Błękitnych Hełmów”. Swoje święto zorganizowało zaprzyjaźnione z nami Koło nr 18 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Koszalinie pod przewodnictwem ppłk. (S) Jerzego Kurowskiego – jednocześnie wiceprezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ. W uroczystościach wziął udział m.in. dowódca 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, płk Tomasz Sawczuk oraz kapelan miejscowego garnizonu, ks. kpt. Dariusz Kamiński. Były liczne odznaczenia i gratulacje dla zasłużonych członków Stowarzyszenia.

 

Jednocześnie w wyjątkowy sposób zostali uhonorowani niegdysiejsi i obecni pracownicy naszego Muzeum. Decyzją Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nr P 199/2021 z 6 maja 2021 r., za wybitne zasługi w upamiętnianiu etosu Polskiego Państwa Podziemnego i jej zbrojnego ramienia, Armii Krajowej, kształtowanie patriotyzmu i współpracę na rzecz Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Koszalinie przyznano im medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

 

Gratulacje dla Wyróżnionych!