Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Finisaż wystawy oraz gala odznaczeń w Koszalinie

Data dodania: 28 kwietnia 2023

W Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. Stanisława Paszkiewicza, będącym oddziałem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 25 kwietnia miała miejsce ważna dla Koszalina i środkowego Pomorza uroczystość. Finisaż wystawy „My Armii Krajowej Żołnierze…” zgromadził liczne grono szacownych gości z zastępcą Prezydenta Koszalina, Przemysławem Krzyżanowskim oraz księdzem biskupem Zbigniewem Zielińskim, ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, na czele. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentowali dyrektor Monika Żmuda oraz zastępca dyrektora, Jakub Mitek.

 

Szczególnie ważnymi gośćmi uroczystości byli weterani, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którzy uhonorowali ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego Złotym Krzyżem 80 Rocznicy Utworzenia Armii Krajowej. Odznaczeń tego dnia było jednak zdecydowanie więcej. Wszyscy – zarówno weterani, jak i uhonorowani, podkreślali fundamentalne znaczenie wartości, na których wychowuje się człowieka. Jednocześnie otwarta została wystawa czasowa „Bóg-Honor-Ojczyzna … o tym co żołnierz w sercu nosi”, której autorami są członkowie Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun”, na co dzień ściśle współpracujący z MOPL.

 

Prezentujemy listę odznaczeń i odznaczonych tego dnia.

 

Złotym Krzyżem 80 Rocznicy Utworzenia Armii Krajowej odznaczeni zostali:

– ks. biskup Zbigniew Zieliński, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

– ppłk. dr Wojciech Grobelski, adiunkt Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

 

Odznaczeniem Pamiątkowym „Za zasługi dla ŚZŻAK” odznaczeni zostali:

– płk (S) dr Andrzej Szmania – były zastępca dyrektora MSP w Dęblinie

– płk (R) Dariusz Sienkiewicz – były komendant CSSP w Koszalinie

– ppłk ( R ) Włodzimierz Pigoń – b. zastępca komendanta CSSP w Koszalinie

 

Medalem Trzydziestolecia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK odznaczony został

inż. Stanisław Górski.

Krzyżem Związku Inwalidów Wojennych odznaczony został kpt. (S) Tomasz Kuplicki

 

Powyższe odznaczenia w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski wręczył Jerzy Grzywacz – Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

 

Następnie wręczono Krzyże Zasługi  Związku  Piłsudczyków RP. Zostali nimi odznaczeni:

 

– Złotym Krzyżem Zasługi ZPRP – Monika Żmuda – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

– Srebrnym Krzyżem Zasługi ZPRP – ppłk (S) Ryszard Szmania – pracownik Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

– Brązowym Krzyżem Zasługi ZPRP – Jakub Mitek – zastępca dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Powyższe odznaczenia w imieniu Związku Piłsudczyków RP wręczał Prezes Honorowy Okręgu Koszalińskiego Generał ZP Ryszard Tarnowski

 

Gratulujemy wszystkim odznaczonymi i życzymy, by te wyróżnienia były inspiracją do dalszej pracy na rzecz edukacji historycznej oraz promowania historii wojskowości i Oręża Polskiego.

 

Zdjęcia: Gość Niedzielny Koszalin; Anna Popławska, MOPL