Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

„Amerykańscy piloci w obronie Lwowa 1920” - PREMIERA ZNACZKA POCZTY POLSKIEJ W MUZEUM

Data dodania: 18 sierpnia 2023

Prezentacja znaczka „Amerykańscy piloci w obronie Lwowa 1920” wydanego przez Pocztę Polską S.A. miała miejsce 17 sierpnia 2023 w naszym Muzeum. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowódcę Generalnego RSZ generała broni Wiesława Kukułę reprezentował jego zastępca gen. dywizji pilot Cezary Wiśniewski, który był inicjatorem powstania znaczka i dobrym duchem całego przedsięwzięcia.
7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki była formacją złożoną w większości z amerykańskich pilotów – ochotników, którzy walczyli „Za wolność naszą i waszą”, często podkreślając, że spłacają dług honorowy narodu amerykańskiego w stosunku do Polaków. Wkład tej bohaterskiej eskadry w obronę Lwowa przed armią konną Siemiona Budionnego w lecie 1920 roku wydatnie pomógł w uratowaniu Warszawy przed bolszewicką nawałą. Między innymi działania 7 Eskadry związały znaczne siły bolszewickie w okolicach Lwowa, a tym samym umożliwiły Piłsudskiemu przeprowadzenie „manewru znad Wieprza”, który przypieczętował klęskę Rosjan w Bitwie Warszawskiej. Nasze wydarzenie w związku z tym zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Ambasadora USA w Warszawie, JE Marka Brzezińskiego, Pułkownik Gary Bishop – Attache Lotniczy z Biura Attache Obrony USA w Polsce.
Moment prezentacji symbolicznego znaczka „Amerykańscy piloci w obronie Lwowa 1920” nastąpił punktualnie o 11:30 w Auli im. płk. pil. Jerzego Bajana w naszym Muzeum. Odsłonięcia znaczka dokonali: Monika Żmuda – Dyrektor MSP, Krzysztof Górski – Dyr. Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej S.A, gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski – z-ca Dowódcy Generalnego RSZ, gen. dyw. pil. Ireneusza Starzyński – Dow. Komponentu Powietrznego Centrum Operacji Powietrznych, płk Karol Budniak oraz Pułkownik Gary Bishop – Attache Lotniczy USA w Polsce.
Wielkie słowa uznania należą się doktorowi Tomaszowi Kopańskiemu, który udostępnił materiały, wykorzystane również w jego książce o 7 Eskadrze, do stworzenia znaczka oraz organizacji wydarzenia promującego w Muzeum. Projektantem znaczka jest Roch Stefaniak. W tworzeniu znaczka oraz wydarzenia swój duży wkład mieli także Honorata Kuraszkiewicz i Tadeusz Dłubisz z Poczty Polskiej.
Podczas spotkania promocyjnego można było usłyszeć dwie arcyciekawe prezentacje – jedna opowiadała historię 7 Eskadry Myśliwskiej – jej autorem był Jacek Zagożdżon, kustosz naszego Muzeum. Druga opowieść o historii „Eskadry Kościuszkowskiej” była dziełem pasjonata – płk. Karola Budniaka, który zaprezentował ogrom swojej pracy w poszukiwaniu śladów i historii po lotnikach eskadry w USA.
Wydarzenie swoim występem uświetnił zespół „Dywizjon” z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie pod kierownictwem i z gitarowym akompaniamentem Andrzeja Królikowskiego.
Swoją obecnością zaszczycili nas także:
– generał bryg. pil. Grzegorz Ślusarz – Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
– generała bryg. pil. dr inż. Krzysztofa Cura – Rektora – Komendanta LAW reprezentował płk Paweł Orłowski – Kierownik Katedry Nauk Ogólnokształcących
– płk pil. Krzysztof Stobiecki – Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim
– Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki
– Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin
– ppłk rez. mgr inż. Andrzej Jaworski – Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
– dr Tomasz Osiński reprezentujący Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Lublinie
– ppłk. Jacka Zaniewskiego – Dowódcę 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo- Mostowego w z. reprezentowała porucznik Emilia Mich
– ppłk. Piotra Kossaka – Dowódcę 22. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Dęblinie w z. reprezentowała ppor. Emilia Wróbel
– mjr Marcina Drwala – Kierownika Zakładu Elaboracji Amunicji w Stawach w z. reprezentował ppor. Wojciech Kwiatkowski
– mjr Piotr Joński – Kierownik Składu Stężyca
– Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie st. chor. szt. Maciej Krygrowski
– st. bryg. mgr. inż. Krzysztof Morawski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
– kmdr Waldemar Wójcik – były dyrektor naszego muzeum
– członkowie Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego
Dziękujemy również ppłk dr inż. Andrzejowi Truskowskiemu – Prorektorowi ds. kształcenia LAW za pomoc organizacyjną.
Znaczek będzie dostępny w sprzedaży w punktach Poczty Polskiej, w których znajdują się także sklepy filatelistyczne oraz za pośrednictwem Internetu.
Wydarzenie poprowadził zastępca dyrektora MSP, Jakub Mitek.
Fot. K. Kasprzak, M. Kalbarczyk, MSP