Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

96 rocznica powstania LOPP

Data dodania: 10 lutego 2024

W dniu dzisiejszym obchodzimy 96 rocznicę powstania niezwykle ważnej dla rozwoju polskiego lotnictwa organizacji. 10 lutego 1928 r. połączono Zarząd Główny Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej oraz Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej Państwa w jedną organizację – LIGĘ OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWGAZOWEJ, która kontynuowała działania obu organizacji.

Przede wszystkim wszechstronnie popularyzująca lotnictwo, obronę przeciwlotniczą społeczeństwa oraz, po doświadczeniach I wojny światowej obronę przeciwchemiczną. LOPP wspierała szkolenie lotnicze tworząc i doposażając szkoły, ale również inicjując badania nad fizyką lotu. To przy wsparciu LOPP Powstał Instytut Aerodynamiczny (obecnie Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej) a także Laboratorium Aerodynamiczne Politechniki Lwowskiej, czy placówki naukowe Okęcia – Doświadczalne Warsztaty Lotnicze i Instytut Badań Technicznych Lotnictwa.

 

(…) Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej ma na celu popieranie polskiego lotnictwa we wszystkich jego dziedzinach, wszechstronne badanie środków obrony chemicznej oraz przygotowanie ludności do obrony przeciwgazowej (…)”

(Statut LOPP)

 

LOPP również dla muzealników wojskowości stanowi pierwowzór działania. To za sprawą obwoźnych wagonów i przyczep propagandowych – swoistych „muzeów” tej organizacji społeczeństwo dowiadywało się o dokonaniach technicznych i historii wojskowości.

 

Fot. zbiory W. Grobelskiego, Z. Izraelskiego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego