Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

90.lecie lotnictwa policyjnego

Data dodania: 17 listopada 2021

Do końca listopada w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie będzie prezentowana wystawa pt. 90.lecie lotnictwa policyjnego, przygotowana przez  Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji prowadzone przez Komendę Główną Policji w Warszawie.

Ekspozycja  prezentuje przekrój historii lotnictwa policyjnego. Opowiada zarówno o założeniach koncepcyjnych, jak i użyciu sprzętu lotniczego w służbie. Istota struktury organizacyjnej lotniczych oddziałów policji w Polsce, ich siły, wyposażenia w środki techniczne, dyslokacji, itd., wymagały nowatorskich rozwiązań i dłuższych i poważnych studiów, z uwagi na unikatowość tego rodzaju służby w formacji. Bez wątpienia racja powołania do życia policji lotniczej, była niczym innym, jak koniecznością państwową o szczególnym dla spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego znaczeniu. We wrześniu 1931 roku powstał Referat Lotniczy w Wydziale I Ogólnym Komendy Głównej Policji Państwowej. Od tego czasu nastąpił rozwój technologiczny i wyposażenie sprzętowe dla tej formacji.

Istotę nowego rodzaju służby policyjnej scharakteryzował  mjr. dypl. pil. w st. spocz. Wiktor Willmann, który tak określił specjalizację oddziałów lotniczych Policji Państwowej w korelacji z kondycją gospodarczo – polityczną II Rzeczypospolitej: W końcu podkreślić trzeba, że większy lub mniejszy stopień specjalizacji oddziałów lotniczych policji, a tem samem węższy lub szerszy zakres ich zadań, stać będą zawsze w bezpośredniej zależności i związku ze stopniem rozwoju cywilnej żeglugi powietrznej, uzależnionym całkowicie cd gospodarczej siły i ekspansji naszego kraju.

Wystawa przedstawia historię policyjnego lotnictwa także w kontekście sprzętu lotniczego, na jakim szkolili się, latali i pełnią służbę policyjni piloci. Od zarania maszyny te wzbudzały zainteresowanie ludzi, były zatem intensywnie fotografowane. Stąd duży zestaw zgromadzonych fotografii, przedstawiających policyjne śmigłowce podczas różnorodnych akcji prewencyjnych, ratowniczych i poszukiwawczych. Policja wykorzystuje w swojej służbie przede wszystkim śmigłowce, jak Mi-8, Mi-2, Bell, PZL-W3 Sokół, oraz najnowsze: S-701 Black Hawk.

 

Wystawa przygotowana w formie posterowej jest prezentowana na ekspozycji głównej „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”.