Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

160 rocznica Powstania Styczniowego w Muzeum Sił Powietrznych

Data dodania: 22 stycznia 2023

Z tej okazji w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się otwarcie wystawy, pt. „Wieczna Pamięć Bohaterom. Dęblin i okolice w zrywie niepodległościowym 1863 r.”

 

Wydarzeniem towarzyszącym była prelekcja pod tytułem „Upamiętnianie miejsc pochówku weteranów powstania styczniowego na terenie Lubelszczyzny”, którą zaprezentowała Sylwia Kostyra z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

 

Za kooperację przy tworzeniu wystawy dziękujemy Jarosławowi Frąckiewiczowi, Krzysztofowi Karbowskiemu prezesowi Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i przewodniczącemu Dęblińskiego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, a także instytucjom, które wsparły nas swoimi zbiorami – Muzeum Wojska Polskiego, Lubelskiemu Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Jelnicy, oraz Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  dzięki którym mogą Państwo  zapoznać się z przykładami broni wykorzystywanej przez powstańców oraz reprodukcjami grafik J.J. Webera przedstawiającymi sceny z Powstania Styczniowego.