Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

spotkanie autorskie z Tadeuszem Opieką

Data dodania: 03 września 2020

Dokładnie w 81 rocznicę pierwszego bombardowania lotniska w Dęblinie podczas II wojny światowej, spotkaliśmy się w Muzeum Sił Powietrznych by zaprezentować nowe wydawnictwo Tadeusza Opieki pt. „Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944”. Publikacja wydana została przez Muzeum Sił Powietrznych i jest kolejną pozycją traktującą o dziejach polskiego lotnictwa, tym razem w ujęciu regionalnym.

 

230 stron tekstu opatrzonego ilustracjami ze zbiorów dęblińskiego muzeum oraz archiwów prywatnych prezentuje dzieje lotniska, żołnierzy i pracowników, w tym życie codzienne, od momentu wybuchu wojny, poprzez tworzenie się środowisk konspiracyjnych, po wkroczenie wojsk Armii Czerwonej i żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej. Autor przytoczył także kilka faktów, jakie miały miejsce przed samym wybuchem wojny oraz związanych z odrodzeniem Szkoły Orląt po 1945 roku. Publikacja powstawała przede wszystkim podczas wywiadów ze świadkami historii, na podstawie osobistych relacji i przekazów rodzinnych, jakie autor prowadził w mieszkańcami Dęblina. Osoby te były obecne na spotkaniu z autorem, m.in pan Stanisław Wiak, Grażyna Szczepańska, Andrzej Marciniuk, Zbyszek Dzido, Jacek Kamola.

 

Wydarzenie było nie tylko okazją do spotkania z autorem- Tadeuszem Opieką. Podczas spotkania, fragmenty książki odczytał prof. dr hab Stanisław Górka, urodzony w Dęblinie, Dziekan Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Fragmenty publikacji były wzbogacone o pieśni nawiązujące do historii lat 30-40 tych XX wieku.

 

Nie tylko muzea regionalne przekazują opowieść o regionie. Każda placówka muzealna jest bowiem umiejscowiona w konkretnej przestrzeni, każda kształtuje kulturowy obraz regionu, wpływa na jego rozwój i wizerunek, atrakcyjność turystyczną a także integrację społeczną.

 

W przypadku Muzeum Sił Powietrznych – utworzonym w Dęblinie – kolebce polskiego lotnictwa wojskowego – mamy do czynienia z jednej strony z gromadzeniem, ochroną i upowszechnianiem etapów rozwoju techniki lotniczej, z drugiej – z dokumentowaniem osobistych historii konkretnych osób, mieszkańców – świadków wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w tym regionie. Badając i opisując dziedzictwo polskich skrzydeł, muzeum ma jednocześnie charakter regionotwórczy. Większość ludzi lotnictwa miała lub ma związek z tym miejscem: poprzez naukę lub pracę zawodową. Wykorzystując rozmaite środki wyrazu – wystawy, prelekcje, wydawnictwa – stajemy się miejscem spotkań lokalnej społeczności związanej z Garnizonem Dęblin na różnych płaszczyznach: poprzez pracę w jednostce wojskowej, poprzez rodzinne tradycje, czy też poprzez uczestniczenie w życiu społecznym i badanie historii tej miejscowości.

 

Świadkiem historii i niestrudzonym badaczem dziejów regionu z pewnością jest autor niniejszej publikacji – pan Tadeusz Opieka. Proces docierania do faktów, przekazów i świadectw jest żmudny i wymaga wiele cierpliwości, a przede wszystkim umiejętności słuchania oraz weryfikowania materiałów historycznych, jak również dokumentowania osobistych relacji byłych i obecnych mieszkańców lotniska w Dęblinie. Warto odnotować, iż autor urodzony w Dęblinie, nigdy w dzieciństwie nie był na terenie lotniska, gdyż była to ówcześnie pilnie strzeżona strefa wojskowa, zamknięta dla osób spoza jednostki. Dla ludności cywilnej możliwy był jedynie wstęp na mecze piłki nożnej klubu sportowego „Orlęta” Dęblin. Podziw może budzić zgromadzenie tak obszernego materiału wspomnieniowego. Kwerenda materiałów, nie byłaby możliwa bez osobistego zaangażowania autora, jego kontaktów osobistych, a przede wszystkim, bez zdobycia zaufania wśród żyjących jeszcze świadków oraz ich potomków.

 

 

Wydawnictwo jest dostępne w sprzedaży w sklepie muzealnym, zapraszamy w godzinach otwarcia wystaw.