Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum w innym świetle

Data dodania: 13 grudnia 2019

O zmierzchu stalowe ptaki, znajdujące się na ekspozycji plenerowej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zmieniają swoje oblicze. Wydobyte z mroku, zwracają uwagę przechodniów i wywołują nastrój spójny z walorami historycznymi i tożsamością miejsca- pomiędzy centrum miasta a pasem lotniska. Kierunkowe delikatne światła i światłocienie wydobywają niewidoczne za dnia (także przy świetle ulicznym i  blasku księżyca) walory artystyczne i plastyczne konstrukcji samolotów i śmigłowców. Wieczór w Muzeum posiada swoją specyfikę – dzięki systemowi lamp uzyskujemy dodatkowe wrażenia  w odbiorze zabytków techniki lotniczej: światło umiarkowane i podkreślające wartości obiektów oraz wyróżniające je w przestrzeni muzealnej.

 

System iluminacji elektrycznej został wykonany w listopadzie br. i stanowi I etap zadania objętego datacją celową  przyznaną nam przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu ekspozycji plenerowej”. W ramach ww. zadania zamontowano 42 lampy  typu LED (naświetlacze) kompatybilne z nowoczesnymi systemami sterowania, a także dodatkową instalację elektryczną do ewentualnego podłączania urządzeń podczas prac porządkowych oraz podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, jak np. Noc Muzeów. Prace wykonała firma Zesti Fos Sp. zo.o. z Serocka.

 

W II etapie zadania zaplanowano montaż instalacji oświetleniowej elewacji budynków oraz instalację oświetlenia wewnątrz śmigłowca Mi-6.

 

W dziedzinie ochrony zabytków iluminacje są powszechną formą ukazania nocnego wizerunku obiektów, które posiadają wartości zabytkowe, a tym samym są ważnym elementem współtworzącym tożsamość miejsca. Światło zastosowane na muzealnej ekspozycji kreuje tym samym nocny pejzaż kulturowy w centrum Stolicy Polskich Skrzydeł- Dęblinie. Ważnym wyznacznikiem dla nas było także uzyskanie  nastroju i podkreślenie unikalności miejsca, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki terenu- bezpiecznej drogi startu i lądowania statków powietrznych na lotnisku wojskowym w Dęblinie.

Dla naszej instytucji zastosowanie iluminacji ma, oprócz wykreowania nowego widoku eksponatów, priorytetowe zadanie: jest jedną z form wzmocnienia bezpieczeństwa prezentowanych na wolnym powietrzu obiektów.