Zasady zwiedzania

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw, na których prezentujemy dobra kultury gromadzone i przechowywane dla następnych pokoleń. Nasza kolekcja ocalała dzięki wysiłkowi wielu ludzi. Ich dalsze przetrwanie i stan zachowania zależą od nas wszystkich.

Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników i pracowników muzeum. Kasy zaprzestają sprzedaży biletów 30 minut przed zamknięciem.

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia muzeum, zwiedzaniu wystawy stałej i wystaw czasowych zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem na ekspozycję, w folderach, w punkcie informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

You are welcome to visit our exhibitions presenting cultural heritage gathered and preserved for future generations. Our collection survived to our times thanks to the efforts of many people. Their further preservation and condition depends on all of us.

Please follow instruction by guides and staff while visiting the museum. The sale of tickets stops 30 min. before the museum closes.

Detailed information on the opening hours, visiting permanent and temporary exhibitions is displayed on information boards before entry to the museum, in brochures, at the museum information desk and on museum website.

 

Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach. Dzieci do lat 7 tylko pod opieką dorosłych.

The Museum can be visited individually or in groups. Children under 7 must be accompanied by an adult.

W Muzeum zachowujemy ciszę i spokój tak, aby nasze zachowanie nie przeszkadzało innym zwiedzającym.

Please keep peace and quiet in the Museum so that you should not disturb other visitors.

Fotografowanie i filmowanie jest dozwolone, bez lampy błyskowej.

Photographing and filming is allowed only without flash lamp.

W Muzeum jest podjazd dla wózków. W razie potrzeby prosimy zwrócić się o pomoc do pracowników muzeum.

The Museum offers access to the wheelchairs. Should you need any assistance please ask the Museum Staff.

Prosimy o zachowanie czystości. Śmieci wyrzucamy do specjalnie ustawionych koszy.

Please keep the Museum clean. All rubbish should be disposed into special bins

Prosimy o niewprowadzanie na teren wystawy zwierząt. Zakaz nie dotyczy jedynie psów przewodników.

Please do not take pets to the Museum. We welcome guide dogs only.

Prosimy o niedotykanie gablot, szyb, eksponatów

Please do not touch display cases, glass panes and exhibits.

Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia

The Museum is a smoke-free area

W Muzeum nie biegamy

Please do not run in the Museum

Podczas zwiedzania nie spożywamy produktów żywnościowych. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły skorzystać z oferty muzeum.

Please do not eat or drink while visiting the Museum. Drunken persons will not can use offer of Museum

 

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownej wizyty w Muzeum Sił Powietrznych.

We thank for following our principles and we are inviting cordially to the another visit in the Polish Air Force Museum