Zasady zwiedzania

ZAPRASZAMY DO NASZEGO MUZEUM

ZASADY ZWIEDZANIA WEWNĘTRZNYCH EKSPOZYCJI MUZEALNYCH

 • Zorganizowana grupa zwiedzających nie może liczyć więcej niż 30 osób
 • Zwiedzający zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli.
 • W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych.
 • W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, palić tytoniu i używać ognia.
 • Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 • Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 • Zakupienie biletów wstępu jest Równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszych zasad.

ZASADY ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI PLENEROWEJ

  • Ekspozycja jest dostępna po uprzednim zakupieniu biletu wstępu do Muzeum
  • Na teren ekspozycji plenerowej zabrania się:
   • wprowadzania/wnoszenia psów, kotów lub innych zwierząt.
   • zaśmiecania i zanieczyszczania całego obszaru ekspozycji.
   • prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
   • przebywania na terenie ekspozycji po zmroku bez zezwolenia Dyrektora Muzeum
   • poruszania się na rowerach/rolkach/deskorolkach i innym sprzęcie jezdnym
   • wnoszenia alkoholu, żywności, palenia tytoniu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

ZAKUP BILETÓW I PAMIĄTEK – W KASIE WEWNĄTRZ EKSPOZYCJI

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godzinach: 09.00 – 15.00

Ceny biletów:  normalny – 10 zł, ulgowy – 4 zł,  rodzinny – 20 zł (2 rodziców + dzieci do lat 15), specjalny bilet dla mieszkańców Powiatu Ryckiego – 4 zł

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny: bilet normalny KDR – 6 zł, ulgowy KDR – 2,40 zł, rodzinny KDR – 12 zł

Przewodnik muzealny – 50 zł/h (j.polski)

Guided tour in english – 100 zł/h

Przewodnik dostępny po uprzednim ustaleniu telefonicznym bądź osobistym

Rezerwacje przyjmowane są co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą

Muzeum oferuje audioprzewodnik w języku polskim i angielskim, dostępny w kasie muzeum – 5 zł, obowiązuje depozyt zwrotny – 30 zł.

Audio guide in english can be hired from the main ticket office – 5 zł / refundable deposit for the audio guide – 30 zł

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1