Zasady zwiedzania

ZAPRASZAMY DO NASZEGO MUZEUM

ZASADY ZWIEDZANIA WEWNĘTRZNYCH EKSPOZYCJI MUZEALNYCH

 • Zorganizowana grupa zwiedzających nie może liczyć więcej niż 30 osób
 • Zwiedzający zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli.
 • W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych.
 • W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, palić tytoniu i używać ognia.
 • Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 • Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 • Zakupienie biletów wstępu jest Równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszych zasad.

ZASADY ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI PLENEROWEJ

  • Ekspozycja jest dostępna po uprzednim zakupieniu biletu wstępu do Muzeum
  • Na teren ekspozycji plenerowej zabrania się:
   • wprowadzania/wnoszenia psów, kotów lub innych zwierząt.
   • zaśmiecania i zanieczyszczania całego obszaru ekspozycji.
   • prowadzenia handlu bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
   • przebywania na terenie ekspozycji po zmroku bez zezwolenia Dyrektora Muzeum
   • poruszania się na rowerach/rolkach/deskorolkach i innym sprzęcie jezdnym
   • wnoszenia alkoholu, żywności, palenia tytoniu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownego odwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

ZAKUP BILETÓW I PAMIĄTEK – W KASIE WEWNĄTRZ EKSPOZYCJI

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godzinach: 09.00 – 17.00

Ceny biletów:  normalny – 10 zł, ulgowy – 4 zł,  rodzinny – 20 zł (2 rodziców + dzieci do lat 15)

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1